Insecten krijgen meer ruimte in De Ronde Venen

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen gaat, waar mogelijk, insecten meer ruimte geven. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Als het goed gaat met insecten, dan gaat het ook goed met de natuur. Bloemen, planten en
(fruit)bomen zijn tenslotte afhankelijk van alles dat vliegt en kruipt. De gemeente houdt daarom bij het onderhoud van het groen zoveel mogelijk rekening met insecten. Ook worden maatregelen genomen om insecten meer de ruimte te geven.

Het gaat namelijk niet goed met insecten in ons land. Uit onderzoek blijkt dat sommige soorten met meer dan 50% zijn afgenomen. Inwoners en natuurorganisaties maken zich hier zorgen over.

Een van die organisaties is Natuurmonumenten. In het ledenblad ‘Puur Natuur’ werden lezers opgeroepen een brief naar de gemeenteraad van hun woonplaats te sturen met daarin tips over hoe de gemeente kan zorgen dat insecten meer de ruimte krijgen.

Wethouder Kiki Hagen, verantwoordelijk voor natuur en milieu: ,,We hebben reacties gehad op die oproep van Natuurmonumenten. Daar ben ik ontzettend blij mee. Natuur en een gezond insectenbestand zijn heel belangrijk, daarom besteden we er ook op veel manieren aandacht aan.’’

Bij het maaien van slootkanten en bermen wordt tegenwoordig zoveel mogelijk rekening gehouden met flora en fauna. Hagen: ,,We maaien niet alles kaal. Langs de slootkanten laten we begroeiing staan. Zo blijft er ruimte over voor insecten en andere dieren om voedsel te vinden en te leven. Daarnaast stemmen we het maaien af op de bloeitijd van de bloemen in de bermen. We maaien dus niet als alles net in volle bloei staat.’’

In het Wickelhofpark in Mijdrecht heeft de gemeente een initiatief ondersteund van de werkgroep Groen, onderdeel van het wijkcomité Twistvlied-Wickelhof. In het park is vorig jaar een insectenhotel geplaatst en afgelopen voorjaar is daar een bijenkast bijgekomen. In de omgeving van het insectenhotel en de bijenkast wordt minder en op andere momenten gemaaid zodat er voldoende voedsel aanwezig is.

Wethouder Hagen: ,,Komend jaar gaan we afwisseling in ons groen versterken. Meer verschillende bloemen en planten zorgt voor gezondere natuur en is goed voor insecten. In onze dorpen willen we het komende jaar meer bollen en meer (bloemrijke) vaste planten neerzetten. We beginnen hiermee in Abcoude en Baambrugge op plaatsen die in het zicht liggen, zoals langs hoofdontsluitingswegen en bij de ingangen van onze dorpen. Ook gaan we bomen en bloemrijke heesters planten die goed zijn voor bijen en andere insecten.’’

Op de foto: wethouder Kiki Hagen (links) en andere belangstellenden bij de opening van de bijenkast in het Wickelhofpark in juni.


advertentie