Attentie voor leraren tijdens Dag van de Leraar

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag, 5 oktober, was het de Dag van de Leraar. Ter gelegenheid daarvan kregen alle leraren in De Ronde Venen een attentie van de gemeente. 

De gemeente wil daarmee haar waardering laten blijken voor het werk dat leerkrachten verrichten in soms moeilijke omstandigheden. Wethouder Kiki Hagen, verantwoordelijk voor jeugd en onderwijs, overhandigde de attentie persoonlijk aan de leerkrachten van basisschool De Eendracht in Mijdrecht. 

5 oktober is de jaarlijkse Dag van de Leraar. Die dag valt in de Nationale Onderwijsweek en is een
feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs en wordt waardering uitgesproken voor het werk dat leerkrachten verrichten. De dag wordt in zo’n negentig landen wereldwijd gevierd.

Voor wethouder Kiki Hagen, voor haar wethouderschap zelf werkzaam in het onderwijs, is de Dag van de Leraar hét moment om leraren in De Ronde Venen in het zonnetje te zetten. ,,Alles begint met onderwijs; het is de plek waar kinderen een belangrijk deel van hun jeugd doorbrengen, waar zij leren en opgroeien. Essentieel daarin is de rol van de leerkracht. De leraar inspireert, daagt uit, brengt kennis over en is bovenal de persoon die onze jeugd het vertrouwen geeft om zich te ontwikkelen" zegt Kiki Hagen.

Het zal niemand zijn ontgaan dat het onderwijs onder druk staat: er is op dit moment al een groot lerarentekort. Volgens wethouder Hagen hebben de scholen in De Ronde Venen, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs, op dit moment hun formatie rond.

"Alle kinderen die in onze gemeente naar school gaan, kunnen onderwijs volgen. Voorwaardelijk voor een gemeente waarin je gezond en gelukkig wil opgroeien en oud wil worden", besluit de wethouder.

Om de waardering voor het werk van leraren te onderstrepen, hebben alle scholen een fruitkistje
ontvangen met daarin gezonde versnaperingen voor de leerkrachten.

Op de foto: Wethouder Hagen (tweede van rechts) overhandigt het fruitkistje aan leerkrachten van basisschool De Eendracht.


advertentie