Leren opkomen voor jezelf met behulp van animaties

Wilnis - Afgelopen zaterdag lanceerde de Stichting Omgaan met Pesten de nieuwe serie animaties die aansluit bij de nieuwe Sta Sterk Map die dit jaar in gebruik is genomen. Deze animaties, worden samen met de map ingezet bij trainingen, zoals de Sta-Sterk-training en bij antipestprogramma’s op school.

De mascotte ‘Sterk’ is door Remy Rond ontwikkeld voor de stichting en speelt een centrale rol in de nieuwe animaties, aldus Mirelle Valentijn, initiatiefnemer en methodiekontwikkelaar van de stichting uit Wilnis. “Deze serie korte animaties maakt het echt compleet. Wij hadden met ons team de wens om nog meer in te spelen op het kind van nu. Karin Wateler bracht de stichting via de Ronde Veense Uitdaging in contact met José Boesten van Tomeloos uit Abcoude. Zij heeft met haar fantastische team onze wens vervuld.” 

Tomeloos maakt bewust de keuze voor maatschappelijk ondernemen. Het goede doel om te steunen in 2018 was eigenlijk al gekozen. Zij waren echter zo onder de indruk van het werk dat de stichting doet om pesten te voorkomen en aan te pakken, dat zij deze organisatie als tweede goede doel hebben gekozen.

Na toezegging van een eerste sponsoring, hebben zij de sponsoring uitgebreid. De stichting heeft vijf animaties als ondersteuning van de lesstof ontvangen ter waarde van € 10.000. De stichting werkte o.a. intensief samen met Mente (21), graphic designer bij Tomeloos, die plezier beleefde aan deze opdracht: “Ik vind het heel inspirerend om, naast de commerciële opdrachten, ook te mogen meewerken aan een dergelijk doel. Dat zet me weer met beide benen op de grond”.

Afgelopen zaterdag was het zover en waren de trainers van de Stichting Omgaan met Pesten bij
elkaar op de landelijke dag voor trainers in Woerden. Zij mochten de animaties bewonderen die met veel enthousiasme zijn ontvangen! “Wow, nu kunnen kinderen in de les naast de uitleg en
rollenspelen, ook via de animatie ontdekken wat het effect is van positief denken, sterke lichaamstaal en je mening geven” en “Fantastisch dat ouders straks samen met hun kind thuis nog eens de animaties ter herhaling kunnen terugkijken” en “zo fijn dat de groepsleerkracht waar wij een antipestprogramma op school draaien, in de dagen tussen onze trainingen, nog eens de puntjes op de i kan zetten” werd er uitgeroepen.

De trainers volgden workshops om de animaties in te zetten en op de juiste manier te verweven met het programma en na te bespreken met de kinderen.

De stichting is heel dankbaar met de steun van Tomeloos. “Door de steun die we krijgen vanuit het bedrijfsleven, kunnen stichtingen als de onze bestaan en zich doorontwikkelen” vertelt Mirelle
Valentijn.

In november start op dinsdagmiddag de Sta-Sterk-training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, waarbij de animaties zullen worden ingezet tijdens de lessen door de trainer. Daarnaast zullen kinderen ook thuis de animaties met hun ouders kunnen bekijken en bespreken om de lesstof te herhalen. Dit schooljaar kunnen kinderen met behulp van o.a. deze animaties nog meer leren over opkomen voor jezelf en voor een ander.

Kijk voor meer informatie en aanmelden voor het trainingsaanbod op:
www.cjgderondevenen.nl/weerbaarheidstrainingen.

De trainers van stichting Omgaan met Pesten zijn professionals en actief in heel Nederland.
Daarnaast zetten zij zich belangeloos in binnen werkgroepen; daar is deze projectgroep een goed voorbeeld van. Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van antipestbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School‘ en ‘Omgaan met Elkaar’ aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs.

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een buitenschoolse Sta-Sterk-training en 'Stevige Stap'.

In januari 2019 draait weer een cursus voor de functie van anti-pestcoördinator/coördinator sociale veiligheid binnen het onderwijs en in november begint de opleiding tot trainer 'omgaan met pesten'.

Kijk voor meer informatie op www.omgaanmetpesten.nl.


advertentie