PvdA/GL: 'Geen uitbreiding geitenhouderij i.v.m. gezondheidrisico's'

Abcoude - PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van De Ronde Venen vindt dat het college van B&W een vergunning moet weigeren voor de uitbreiding van een geitenhouderij in de buurt van Abcoude, i.v.m. gezondheidsrisico's.

Sinds 11 juli van dit jaar geldt in de provincie Utrecht een verbod op de uitbreiding van geitenhouderijen. De reden hiervoor is dat uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat omwonenden van geitenhouderijen binnen een straal van anderhalf tot twee kilometer een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Het verbod geldt in de gehele provincie Utrecht, maar niet voor vergunningen die voor 11 juli jl. aangevraagd zijn.

PvdA/GL heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Er is voor 11 juli tenminste één aanvraag ingediend voor de uitbreiding van een geitenhouderij binnen een straal van anderhalf tot twee kilometer tot de kern Abcoude. Wij vinden het onverstandig om vergunningen voor de uitbreiding van geitenhouderijen te verlenen zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de verhoogde kans op longontsteking en wat daar tegen te doen.”

Begin dit jaar adviseerde de GGD regio Utrecht op basis van een onderzoeksrapport van het RIVM in de hele provincie Utrecht een verbod in te stellen op de uitbreiding van geitenhouderijen. Provinciale Staten van Utrecht hebben dit advies opgevolgd en sinds 11 juli 2018 is het in de hele provincie verboden voor geitenhouderijen om uit te breiden. Aanvragen van voor deze datum moeten door de gemeente echter nog gewoon in behandeling genomen worden.

PvdA/GL heeft het college van B&W gevraagd of zij ook van mening is dat het onverstandig is op dit moment vergunningen te verlenen voor de uitbreiding van geitenhouderijen en of het college bereid is om deze vergunning(en) i.v.m. gezondheidsrisico’s te weigeren.

PvdA/GL heeft ook vragen gesteld over de uitbreiding van veehouderijen in het algemeen. Veehouderijen mogen in de provincie Utrecht niet omschakelen van een zogeheten ‘grondgebonden’ veehouderij naar een intensieve veehouderij. De gemeente moet dan ook bij elke uitbreidingsvraag toetsen of sprake is van een dergelijke omschakeling.

In het verleden heeft PvdA/GL het college van B&W er meermaals op gewezen dat het de verkeerde definitie hanteert voor grondgebondenheid en daarmee vergunningen verleent voor uitbreidingen waarbij onvoldoende is aangetoond dat een bedrijf grondgebonden blijft.

Dat dit inderdaad zo is, bleek recentelijk toen de gemeente om precies deze reden een rechtszaak verloor over een vergunning voor de uitbreiding van een melkveehouderij in Baambrugge.

PvdA/GL heeft het college gevraagd of deze rechterlijke uitspraak voor het college nu wel reden is om voortaan bij alle uitbreidingen op de juiste wijze te toetsen of er ook na uitbreiding nog sprake is van grondgebondenheid.

Daarnaast heeft de fractie gevraagd of dit gevolgen heeft voor de uitbreidingsaanvraag van de geitenhouderij in Abcoude.

Klik op de link onder dit artikel om de vragen van PvdA/GL te lezen.


advertentie