Geef uw visie op toekomst Schiphol

De Ronde Venen - Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. Van 17 oktober tot en met 20 november houdt de ORS daarom een internetconsultatie, waarbij iedereen zijn of haar mening kan geven over de toekomst van Schiphol.

De ORS heeft de maatschappelijke consultatie zo ingericht dat een zo breed mogelijk publiek betrokken wordt. Zo wordt kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe Nederland denkt over de ontwikkeling van Schiphol na 2020.

Inmiddels heeft ook een eerste ‘huiskamergesprek’ plaats gevonden. Hierin wordt bij een bewoner thuis een gesprek gevoerd tussen omwonenden en regionale bestuurders, Schiphol-directeur Benschop en ORS-voorzitter Hans Alders. Deze huiskamergesprekken worden rond alle banen van Schiphol georganiseerd.

ORS-voorzitter Hans Alders onderschrijft het grote belang dat de minister aan de brede consultatie toekent: “Dit zorgt voor meer inzicht in zowel de problemen als de ideeën die er bij partijen leven. Iedereen in Nederland krijgt zo de kans zijn of haar bijdrage te leveren, in de directe omgeving en daarbuiten.” 

Medio december 2018 wordt de consultatie afgerond met een luchtvaartdag. Daarna worden de resultaten verwerkt in het advies van de ORS aan de minister. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

De internetconsultatie is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl/geef-uw-mening.


advertentie