Preventieve veiligheidscheck voor woningen van burgemeesters

Regio - Woningen van burgemeesters moeten worden gecheckt op veiligheid. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten omdat burgemeesters tegenwoordig vaak worden bedreigd.

In de regeling waarin de rechtspositie van de burgemeester is vastgelegd, staat voortaan dat de woning en de omgeving preventief op veiligheid worden gecontroleerd. Dat gebeurt nu alleen als een burgemeester te maken heeft met agressie of bedreiging.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). "Het gaat om heel basale adviezen", zegt CCV-directeur Patrick van den Brink. "Over de kwaliteit van de sloten, de ramen, de aanwezigheid van een alarminstallatie en het doorschakelen daarvan."

Het ministerie betaalt de veiligheidsscan. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil dat de eventuele kosten voor extra beveiligingsmaatregelen niet voor rekening van de burgemeesters komen. 

Volgens onderzoek van het ministerie heeft 43% van de burgemeesters tussen mei 2017 en mei 2018 te maken gehad met agressie of bedreiging. Een recent voorbeeld daarvan is de Haarlemse burgemeester Wienen, die is ondergedoken.

Bron: NOS


advertentie