Is jouw idee voor een app voor de provincie € 30.000 waard?

Regio - Een aantal provincies, waaronder de provincie Utrecht, zoekt ideeën voor apps waarmee inwoners de Provinciale Staten beter kunnen volgen. Het beste idee kan zomaar € 30.000 opleveren.

De provincies Flevoland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland hebben informatie zoals moties, brieven, besluiten en amendementen beschikbaar gesteld als open data.

Inwoners, journalisten, Statenleden en andere geïnteresseerden kunnen nu via een zoekmachine informatie verkrijgen over provinciale onderwerpen. De data die de provincies beschikbaar stellen kan gebruikt worden voor nieuwe toepassingen.

Een app moet het mogelijk maken om de informatie nog beter te kunnen volgen dan nu gebeurt. De beste inzending krijgt € 30.000 om de app te ontwikkelen.

Vanaf 1 november kunnen app-ontwikkelaars ideeën inzenden voor de app-challenge via  challenge.openstateninformatie.nl. De deadline is 9 december. Een vakjury beoordeelt de inzendingen op 12 december.

Op vrijdag 9 november vindt in Utrecht een brainstormsessie met een inspiratieworkshop plaats. Daar wordt meer verteld over de wedstrijd en de databronnen, kunnen ideeën worden gedeeld en teams worden gevormd. Geïnteresseerden kunnen zich HIER inschrijven voor deze sessie.

Op 12 december a.s. worden de inzendingen beoordeeld. De winnende app wordt voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezing van maart 2019 gelanceerd.

Op dit moment publiceren 108 gemeenten hun raadsinformatie als open data in samenwerking met VNG en Open State Foundation. Via de website WaarOverheid wordt raadsinformatie in een kaart gezet en krijgen gebruikers een seintje wanneer de raad over hun wijk of buurt spreekt.

Gemeenten en provincies werken samen om besluitvorming beschikbaar te stellen als goed toegankelijke open data vanuit het Actieplan Open Overheid 2018-2020.


advertentie