CU-SGP wil aandacht voor problematiek rond echtscheiding

De Ronde Venen - De fractie ChristenUnie-SGP (CU-SGP) in de gemeenteraad van De Ronde Venen wil dat de gemeente nu eens stappen gaat zetten op het gebied van preventie van echtscheidingen. De fractie kondigt aan tijdens de komende Begrotingsraad op 1 november a.s. hiervoor een motie in te dienen, die naar zij hoopt, een meerderheid in de gemeenteraad zal krijgen. Dit meldt de fractie in een persbericht.

De fractie stelt dat zij al een aantal jaren aandacht vraagt voor de problematiek die samenhangt met (echt)scheidingen. Zij vindt de maatregelen die de gemeente tot nog toe neemt, onvoldoende en te weinig preventief.

Daarom komt de fractie bij de aanstaande Begrotingsraad met een motie over dit onderwerp.

CU-SGP is van mening dat de gemeente, ondanks de inzet van de fractie, op dit thema, niet verder komt dan het aanbieden van een training voor kinderen (KIES) dan wel ouders (ONS) nadat een scheiding al een feit is. Zoals een bekend spreekwoord stelt, dempt de gemeente de put pas nadat het kalf is verdronken.

CU-SGP vindt dat hetzelfde 'helaas ook voor de activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin; het Scheidingscafe en de inloopmiddag' die ook uitgaan van een bestaande of aanstaande scheiding.

De CU-SGP pleit al jaren voor meer inzet aan de voorkant, voordat er sprake is van een scheiding.
Er is geen discussie over de maatschappelijke gevolgen van (echt)scheidingen op het gebied van financiën en schulden, wonen, werk en ziekteverzuim en problemen bij kinderen. Hulpverleners geven volgens de CU-SGP telkens aan dat 70-90% van de kinderen in de jeugdhulp uit gebroken gezinnen komt.

“Wij willen dat er nagedacht wordt over een pakket maatregelen dat ouders helpt hun relatie goed te houden”, aldus fractievoorzitter Wim Stam.

De CU-SGP geeft aan dat zogenaamde ‘life-events’ vaak de basis zijn voor een relatieprobleem. Je kunt dan denken aan werkloos worden, financiële problemen, overbelaste mantelzorg voor een ouder of gehandicapt kind, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Maar ook het krijgen van een eerste kind geeft een grote verandering in de relatie van de (jonge) ouders en kan, volgens CU-SGP, tot grote spanningen leiden.

“Uit diverse onderzoeken blijkt dat ouders in gezinnen met nog betrekkelijk jonge kinderen vaak scheiden” betoogt Stam.

Op de vraag waaraan de CU-SGP dan concreet denkt als het om die maatregelen gaat, geeft Stam als reactie: “Zonder al een concrete invulling te willen geven, denken wij aan een pakket van diverse mogelijkheden, zoals een “relatie-APK”, workshop “jonge ouder” of een workshop “je relatie bij een LifeEvent”.

Dit pakket zou dan actief gepromoot kunnen worden via verloskundigen, huisartsen, consultatiebureaus, gemeentelijk loket, servicepunten, CJG, scholen, etc…” Uit eerdere gesprekken met hulpverleners en jeugdartsen blijkt, volgens CU-SGP, dat zij een groot voorstander hiervan zijn.

Dat er meer inzet zou moeten zijn, bleek, volgens CU-SGP, ook al tijdens het symposium “Investeren in Gezinnen” dat in september 2016 in De Boei werd gehouden. “De lovende woorden over dat symposium in de jaarrekening 2016 van de gemeente zijn wat ons betreft echter nog onvoldoende in daden omgezet” is de conclusie van Wim Stam.

Voor de uitvoering van dit pakket is vooralsnog geen extra budget nodig, zegt CU-SGP. Het kan gefinancierd worden uit het Innovatiebudget Sociaal Domein, waartoe de raad bij de Kadernota heeft besloten.

De CU-SGP hoopt door middel van een motie via een meerderheid in de raad nu echt eens door te pakken op dit onderwerp.


advertentie