Gemeente zoekt namen voor begraafplaatsen Abcoude en Wilnis

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen beheert drie algemene begraafplaatsen: in Abcoude, in Baambrugge en in Wilnis. 

Deze begraafplaatsen hebben officieel nog geen eigen naam. Het college van B&W wil hier graag
verandering in brengen en roept inwoners op suggesties te doen voor namen voor de begraafplaatsen.

Wethouder Kiki Hagen: ,,Vorig jaar zijn de begraafplaatsen in Abcoude en in Baambrugge gerestaureerd. Dit is een mooi moment om deze begraafplaatsen en ook de begraafplaats in Wilnis officieel een eigen naam te geven. Daarvoor vragen we graag het advies van onze inwoners.’’

De algemene begraafplaatsen in Abcoude en Wilnis hebben, voor zover valt te achterhalen, nooit een eigen naam gehad. Inwoners wordt gevraagd voor deze begraafplaatsen suggesties te doen.

De algemene begraafplaats in Baambrugge wordt in de volksmond ´Rusthoff´ genoemd. Daarom wordt de inwoners van Baambrugge gevraagd of zij akkoord gaan met het voorstel de begraafplaats ook officieel de naam 'Rusthoff' te geven.

Voorstellen voor namen kunnen tot 29 november a.s. worden ingediend. Bij de informatieborden op de begraafplaatsen liggen kaarten en staat een brievenbus waarin de suggesties kunnen worden gedaan.

Naamsuggesties kunnen ook digitaal worden ingediend door een e-mail te sturen naar
info.begraafplaats@derondevenen.nl. Uit alle ingediende suggesties kiest het college in december een naam. 

De voorgestelde naam mag geen familie-, bedrijfs-, of organisatienaam zijn. Bovendien mag de naam niet gerelateerd zijn aan andere plaatsen of naamgevingen in De Ronde Venen. Tot slot moet het uiteraard een waardige naam zijn die recht doet aan een gedenkwaardige plek als een begraafplaats.advertentie