D66 wil Dick Bruna-verkeersborden bij scholen

De Ronde Venen - D66 De Ronde Venen wil Dick Bruna-verkeersborden laten plaatsen in de omgeving van scholen, om zo de verkeersveiligheid voor kinderen te verhogen. De fractie gaat hiervoor tijdens de behandeling van de begroting 2019 van de gemeente een motie indienen, meldt ze in een persbericht.

Het vergroten van de verkeersveiligheid bij scholen is voor D66 een doorlopend punt van aandacht, schrijft de fractie. Waar in het verleden voornamelijk infrastructurele maatregelen werden toegepast, wil D66 ook graag inzetten op het beïnvloeden van gedrag.

Daarom heeft D66 met genoegen het rapport van onderzoeksburo SWOV gelezen. Uit dit rapport, dat opgesteld is in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, blijkt dat de aanwezigheid van een Dick Bruna-verkeersbord een positieve uitwerking heeft op het rijgedrag van automobilisten. 

Cees van Uden, fractielid D66: “D66 zet zich in voor verkeersveiligheid in het algemeen en bij de
veiligheid van schoolgaande kinderen in het bijzonder. De Dick Bruna-borden zijn hierin een uitkomst; ze zijn zeer herkenbaar voor kinderen en ook in een oogopslag voor automobilisten. Zij associëren de borden met kinderen en minderen daardoor snelheid.”

De inbreng van D66 is in dit college duidelijk herkenbaar, meent de fractie. De begroting 2019 kent volgens de D66-fractie, dan ook een duidelijke visie op het gebied van duurzaamheid, milieu, inwonersparticipatie en de leefomgeving.

Geheel in lijn daarmee, dient D66 dan ook een motie in, om door middel van Dick Bruna-verkeersborden de verkeersveiligheid bij scholen te vergroten. 

Foto: Tjinco B,V,


advertentie