CDA De Ronde Venen: 'integraal plan en snelle realisatie betaalbaar wonen'

De Ronde Venen - De gemeenteraadsfractie CDA wil dat er snel een integraal plan komt voor de bouw van betaalbare woningen voor starters en doorstromers. Daartoe diende CDA-raadslid Simone Borgstede tijdens de begrotingsraad twee moties in om te zorgen dat daarmee vaart gemaakt wordt. 

Wie wil er niet wonen in onze prachtige gemeente, vraagt het CDA zich af. Maar waar dan, is de volgende vraag van het CDA: de huizenmarkt in De Ronde Venen zit op slot en er zijn nauwelijks plekken waar nog gebouwd kan worden.

Het CDA wil dat de kernen van De Ronde Venen leefbaar blijven, voor jong en oud. De huizen die te koop komen, zijn eigenlijk niet te betalen voor starters en als er al goedkope woningen gebouwd worden, stijgen die gelijk na oplevering zo veel in waarde, dat ze voor volgende starters niet meer betaalbaar zijn.

Maar ook ouderen staan voor grote uitdagingen: je zult maar in een gezinshuis wonen met een tuin, en je gaat steeds meer opzien tegen het onderhouden daarvan. Eigenlijk wil je graag verhuizen naar een kleiner huis of naar een appartement, maar dat is er niet of het is duurder dan het huis waarin je nu woont. 

Het CDA wil de doorstroom op gang brengen en bouwen voor starters, voor de lage- en middeninkomens. Daarbij wil de partij dat er manieren komen om ervoor te zorgen dat de prijzen van die woningen passend blijven voor de beoogde doelgroepen.

Bij het CDA denkt men dan aan het uit de kast halen van bijvoorbeeld een systeem zoals in het verleden de 'Premie A- en C woningen' of misschien iets met een kettingbeding. Daarbij wil ze ook kijken naar allerlei nieuwe woonvormen, zoals de zogeheten 'Knarrenhofjes', maar ook Tiny Houses zouden volgens het CDA een prima oplossing kunnen zijn om starters een kans op de
woningmarkt te geven. 

Het belangrijkste voor het CDA is een strategische aanpak. Niet een beetje van dit en een beetje van dat, nee, hoe wordt deze grote opgave aangepakt? Dat kan, zegt de CDA-fractie, alleen door het maken van een goed plan. Wat is er nodig voor de komende jaren en hoe kunnen we daar aan voldoen?

Daarnaast wil de fractie ook een plan waarmee de woningen op lange termijn bereikbaar kunnen blijven voor starters en ouderen. 

Het vinden van plekken in de verschillende dorpen waar nog ruimte is om huizen te bouwen is moeilijk. Vrijkomende agrarische bouwblokken zouden een oplossing kunnen zijn, maar ook daar zal het langdurig betaalbaar houden van huizen een uitdaging zijn, denkt het CDA.

Daarom heeft de fractie dan ook een motie ingediend om een actiever grondbeleid te gaan voeren, waardoor een extra instrument ontstaat om woning betaalbaarder te houden op termijn.

Wethouder Rein Kroon voelt zich gesteund door dit duidelijke signaal van de gemeenteraad, en hij gaf aan zo snel mogelijk met een integraal plan te komen.


advertentie