Regionale bestuurders en regionale ondernemers in gesprek

Regio - Op vrijdag 2 november jl., waren de Utrechtse gedeputeerden Pim van den Berg en Dennis Straat aanwezig bij een werkbezoek van het Platform Bedrijven Utrecht West (PBUW) aan Walraven in Mijdrecht.

Utrecht West is in economische zin een belangrijke regio in Nederland, die vooral sterk is in de maakindustrie en in de logistiek. Deze regio wordt ook wel 'de werkplaats van de provincie Utrecht' genoemd.

“We vragen aandacht voor een aantal zaken dat verbetering behoeft om succesvol te blijven”, aldus Arwin Brouwer, voorzitter van PBUW. Het PBUW vertegenwoordigt ondernemers uit de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Lopik.

Vrijdag 2 november jl. ging het vooral over verbindingen leggen tussen verschillende partijen die elkaar verder kunnen helpen. Er is uitgebreid gediscussieerd over de knelpunten die de ondernemers in de gehele regio ondervinden: herstructurering en ruimte, het opknappen van bestaande bedrijventerreinen en het uitgeven van nieuw bedrijventerrein voor bedrijven met een ruimtevraag. Zo kan de regio groeien in economie en werkgelegenheid.

Op diverse plekken in de regio is snel actie nodig om de bereikbaarheid te verbeteren, zoals het openbaar vervoer, de N201, de randwegen in Woerden en de N210.

Binnen de regio zijn er vanuit het bedrijfsleven diverse initiatieven, zoals Woerdens Techniek Talent en TechNet Amstel & Venen, om leerlingen enthousiast te maken voor techniek. Waaraan het ontbreekt is goed technisch onderwijs op VMBO en MBO niveau. Het bedrijfsleven wil hierin graag faciliteren, maar kan dit niet zonder de overheid.

In de regio is een enorm tekort aan betaalbare woningen voor werknemers. Het PBUW doet een dringende oproep voor versnelde bouw van betaalbare woningen en voor het zo nodig bouwen op- of buiten de rode contouren. Gedeputeerde Van den Berg gaf aan dat die nieuwe ontwikkeling dan geschikt moet zijn voor die werknemers.

Op het terrein van de energietransitie zijn voor PBUW van belang hoe de energietransitie haalbaar én betaalbaar wordt c.q. blijft en hoe de overheid ondernemers hierin kan faciliteren.

Gedeputeerde Van den Berg gaf in zijn reactie aan de problematiek in Utrecht West goed in beeld te hebben. Hij sloot af met de belofte zijn best te zullen doen de processen zo mogelijk te versnellen.

Namens De Ronde Venen waren vanuit het college van B&W de wethouders Alberta Schuurs en Rein Kroon aanwezig.


advertentie