CU-SGP komt met alternatief plan aanpassing viaduct Vinkeveen

Vinkeveen - De fractie ChristenUnie-SGP (CU-SGP) in de gemeenteraad van De Ronde Venen gaat een ultieme poging doen het Centrumplan Vinkeveen te redden. Daarom komt de fractie met een alternatief plan voor het viaduct in de N201 bij Vinkeveen.

Al jaren is dat viaduct een knelpunt. Dit voorjaar is besloten dat de zogenaamde 'Dijkvariant' als oplossing niet haalbaar zou zijn. Vervolgens heeft het college van B&W afgelopen zomer geconcludeerd dat ook met het aanpassen van het viaduct de realisatie van het Centrumplan niet mogelijk is.

Daarmee komt ook de uitvoering van de breed gedragen Dorpsvisie op de tocht te staan. De CU-SGP wil zich daar nog niet bij neerleggen en komt met een alternatief.

Directe aanleiding hiervoor was de informatiebijeenkomst begin oktober waarin de provincie Utrecht aangaf dat de aanpassing van het viaduct nog wel lastig is en dat men nog niet precies weet hoe dat uitgevoerd moet worden. Dat was voor de CU-SGP reden om nog eens goed naar het gebied te kijken en te bezien of er toch niet een mogelijkheid is daarmee ook een impuls te geven aan het centrum van Vinkeveen.

Daarbij is de fractie uitgekomen op een variant van het zogenaamde 'Studiemodel 2'. Bij het besluit in maart 2017 om de Dijkvariant te onderzoeken, zijn andere varianten eigenlijk buiten beeld geraakt. In het oorspronkelijke 'Ambitiedocument' stonden namelijk zeven studiemodellen.

Studiemodel 2 plaatst een rotonde tussen de Herenweg en de Ringdijk. Volgens het Ambitiedocument zou dit geen haalbare optie zijn, maar de argumentatie is naar de menin g van de CU-SGP nogal dun.

Daarom stelt de CU-SGP voor dit model toch nog eens nader te bekijken als Variant 3. "Deze derde variant maakt de ontwikkeling van het Centrumplan, in gewijzigde vorm, volgens ons wel
mogelijk” aldus Ton van Sligtenhorst, ruimtelijke ordening-specialist voor de CU-SGP. “Door een gefaseerde aanpak kan stapsgewijs gekeken worden welke ontwikkelmogelijkheden er nog zijn” stelt Van Sligtenhorst.

De CU-SGP stelt een driefasen-aanpak voor die met de provincie Utrecht besproken zou moeten worden. In de eerste fase wordt een rotonde aangelegd, waarbij de bestaande op- en afritten aan de westkant van het viaduct twee-baans gemaakt worden. De op- en afritten aan de oostkant worden afgesloten.

Tegelijkertijd wordt de onderdoorgang van het viaduct afgesloten voor autoverkeer. Hier ontstaat dan dus een fiets-/voetgangersverbinding. Hiermee wordt een fundament gelegd voor fase 2 en (eventueel) fase 3.

In fase 2 wordt dan een ontsluiting van de rotonde naar de Herenweg gemaakt op het punt waar de Baambrugse Zuwe aansluit. Dit is vergelijkbaar met de oplossing bij de Dijkvariant. Afhankelijk van de tracé-keuze kan het gebied ten noorden van de N201 dan ook verder ontwikkeld worden.

Tegelijkertijd wordt dan de op-/afrit aan de noordkant ook afgesloten zodat het gebied tussen de Baambrugse Zuwe en de N201 economisch ontwikkeld kan worden.

Wat de fractie CU-SGP betreft kunnen uiteraard 3A en 3B ook tegelijk ontwikkeld worden. 

Tot slot kan op een later tijdstip nog bekeken worden of de 3e fase gerealiseerd kan worden. Dat bevat dan een ontsluiting vanaf de rotonde richting de Kerklaan via het verbindingsstuk Julianalaan/Kerklaan.

CU-SGP beseft dat dit een ingrijpender onderdeel is, omdat dit ook meer bestaande bebouwing raakt. Maar het levert, volgens CU-SGP, ook een groot aantal voordelen op en geeft de mogelijkheid het gebied tussen de N201 en de Julianalaan te ontwikkelen.

“Wij gaan dit dus inbrengen in de discussie over het Centrumplan tijdens de  commissievergadering van dinsdag 13 november” belooft Van Sligtenhorst. “We zijn benieuwd naar de reacties van de andere fracties en van het college, maar wat ons betreft moet een poging gedaan worden richting provincie en andere belanghebbenden om deze ontsnappingsroute voor het centrum van Vinkeveen een kans te geven”.

De CU-SGP brengt ook haar statenfracties van dit idee op de hoogte.

Op de foto's: de uitwerking van het alternatief plan van CU-SGP


advertentie