Nieuwkoop wil De Oude Spoorbaan veiliger maken

Nieuwkoop/De Ronde Venen - De gemeente Nieuwkoop gaat de Oude Spoorbaan tussen de Achterweg en De Hoef aanpakken, om deze verkeersveiliger te maken, meldt de website van RTV Lokaal

Een voorstel van het college van B&W van Nieuwkoop, werd donderdag 15 november jl. na een lange discussie gedeeltelijk aangenomen.

Het college wil o.a. de bermen steviger maken met grasbetontegels, de maximumsnelheid verlagen naar 60 km/u, de belijning aanpassen en instemmen met fysieke maatregelen om de maximumsnelheid daadwerkelijk af te dwingen. Dat moet ongeveer € 120.000 gaan kosten.

De fractie Samen Beter Nieuwkoop (SBN) had met D66 een amendement opgesteld, om wel de bermen op te knappen, maar de snelheid nog niet omlaag te verlagen, en eerst onderzoek af te wachten. Dat amendement en dus ook het daardoor gewijzigde collegevoorstel werd aangenomen door de gemeenteraad van Nieuwkoop.

Eerder in de discussie hield vooral de VVD vol dat het stuk niet rijp was voor besluitvorming. "We weten niet wat de gevolgen zijn elders in deze omgeving en we missen een helikopterview," aldus Tom de Kleer.

De meeste partijen willen ook graag dat z.s.m. het Gemeentelijke Verkeer en Vervoers Plan (GVVP) wordt opgesteld, maar dat zal pas rond 2020 klaar zijn.

Uit rapportages bleek dat de weg sowieso niet geschikt is als 80-km weg. "Dat hadden we dus al veel eerder moeten aanpakken," concludeerde Lizet Keijzers (SBN)

De Oude Spoorbaan is niet de enige weg die vooruitlopend op het GVVP wordt opgepakt. Ook de Kerkweg in Ter Aar moet eerder veiliger gemaakt worden.

De wethouder drong aan op het veilig maken van de bermen. "Juist ook door het verzakte grind in de bermen is de weg minder veilig. Ik kan over het uitstel van het omlaag brengen van de snelheid met Ronde Venen overleggen."

Niet de gevraagde € 120.000 euro mag worden besteed, maar met € 75.000 moeten de bermen met grasbeton-keien afdoende verstevigd worden.

Bron: RTV Lokaal


advertentie