Pizza-sessie voor jonge mantelzorgers

De Ronde Venen - Op vrijdag 7 december a.s. organiseert Mantelzorg De Ronde Venen, in samenwerking met het Jongerenwerk, een pizza-sessie voor jonge mantelzorgers.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen/jongeren die samenwonen met een ziek gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, maar ook een ander gezinslid, zoals opa of oma. Er kan daarbij sprake zijn van een lichamelijke ziekte of handicap, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek, of van een verstandelijke beperking.

Het gaat om kinderen en jongeren tot ongeveer 24 jaar. 

De reden dat Mantelzorg De Ronde Venen dit organiseert is omdat zij graag met jonge mantelzorgers in contact wil komen, zodat deze de mogelijkheid hebben om hun verhaal te kunnen doen, maar ook omdat dan kan worden bekeken welke behoefte deze jonge mantelzorgers hebben en of Mantelzorg De Ronde Venen iets voor hen kan betekenen.

Dit wil Mantelzorg De Ronde Venen doen tijdens het eten van een pizza, onder het motto 'delen mag en niets hoeft'.

De pizza-sessie op 7 december a.s. is bij het kantoor van het Jongerenwerk in de voormalige basisschool De Trekvogel aan de Karekiet 49 te Mijdrecht. 

De inloop is van 17:15 tot 19:00 uur.


advertentie