Op 14 plekken in De Ronde Venen onderzoek naar loodhoudende grond

De Ronde Venen - Onlangs meldden wij dat de provincie Utrecht op 95 plekken in de provincie de bodem van speeltuinen op de aanwezigheid van lood gaat onderzoeken.  Ook plekken in De Ronde Venen worden onderzocht.

Uit de kaart bij dit artikel bleek dat de provincie Utrecht verwacht dat in een aantal gebieden in De Ronde Venen verhoogde concentraties lood in de bodem zitten. Die gebieden liggen in het noodwesten van De Ronde Venen en een breed gebied rond de polder. De verwachte concentraties lopen van meer dan 390 mg/kg tot meer dan 800 mg/kg.

Naar aanleiding van ons verzoek heeft de provincie ons een opgave verstrekt van de te onderzoeken plekken in De Ronde Venen. Uit die van de provincie ontvangen opgave blijkt dat op de volgende 14 plekken in de gemeente onderzoek gaat plaatsvinden:

• Abcoude - Raadhuislaan ten oosten van nr. 2
• Amstelhoek - Engellaan nr. 3a
• Amstelhoek - Tymon van Hilterstraat nabij nr. 18
• Amstelhoek - Schoolstraat nabij nr. 18
• De Hoef - Merelslag nabij nr. 46
• De Hoef - Merelslag nabij nr. 1 t/m 9
• De Hoef - Oostzijde nr. 33 bij de basisschool
• Vinkeveen - Spoorlaan nr. 20
• Vinkeveen - Bloemhaven speeltuin nabij nr. 4
• Vinkeveen - Baambrugse Zuwe nabij nr. 92
• Vinkeveen - Baambrugse Zuwe speelplaats nabij nrs. 52 en 54
• Vinkeveen - Baambrugse Zuwe nabij nr, 34
• Waverveen - speeltuin Kreekrug
• Wilnis - speelplaats hoek Julianastraat/Raadhuisstraat

Met het onderzoek wil de provincie Utrecht vaststellen welke kinderspeelplaatsen in de aandachtsgebieden voldoende zijn afgedekt, en bij welke speelplekken eventueel maatregelen moeten worden genomen.

Lood kan namelijk vooral bij kinderen tot zes jaar gezondheidsklachten veroorzaken, meldt de GGD Hollands Midden. "Als zij te veel van het metaal binnenkrijgen, kan dat een nadelig effect hebben op hun leervermogen."

De onderzoeken in De Ronde Venen starten in week 51, dat is de week die begint op maandag 17 december a.s.


advertentie