Gemeente Aalsmeer wil geen groei vliegverkeer Schiphol

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer wil geen groei van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Deze groei verslechtert nog meer de al bestaande slechte slechte situatie in Aalsmeer. Dit schrijft de gemeente Aalsmeer in een reactie op de vorige week openbaar gemaakte concept-Milieu Effect Rapportage (MER) van de luchthaven.  

De minister heeft deze MER nodig om het huidige stelsel in een nieuw Luchthavenverkeersbesluit vast te leggen. De gemeente Aalsmeer vindt dat dit nu zo snel mogelijk moet gebeuren.

Wethouder Schiphol Robbert-Jan van Duijn: “wat ons betreft mag de huidige gedoogsituatie niet langer duren en moet er gehandhaafd kunnen worden op het strikt geluidpreferentieel vliegen en het plafond van 500.000 vluchten per jaar”.

In de MER is ook een scenario voor groei van Schiphol opgenomen. In het Aldersakkoord uit 2008 is namelijk afgesproken dat na 2020 gegroeid mag worden op basis van de zogenaamde ‘50/50 regel’. Dit betekent dat gerealiseerde milieuwinst voor de helft mag worden ingezet voor verdere groei van Schiphol. De andere helft komt ten goede aan de omgeving.

De MER bevestigt het beeld uit de position paper ‘De mensen achter de cijfers’, dat de leefbaarheid in Aalsmeer zwaar onder druk staat. Uit de MER blijkt namelijk dat de groei van het vliegverkeer vooral ten koste van de gemeente Aalsmeer gaat.

Volgens de berekeningen is er nog veel ruimte voor groei. Wat de gemeente Aalsmeer betreft is dit niet aan de orde. De MER bevestigt de overtuiging van het Aalsmeerse college dat de berekende hinder niet aansluit bij de beleving van mensen. Verdere groei van Schiphol zal de situatie in Aalsmeer nog verder verslechteren en is daarom volgens het college van B&W niet acceptabel.

Wethouder Schiphol Robbert-Jan van Duijn: “Eigenlijk is het heel simpel. Als ik mijn auto laat keuren, komt er waarschijnlijk uit dat ik er 200 kilometer per uur mee kan rijden. Of het verstandig is om dat ook te doen? Nee, en ik denk dat iedereen dat met mij eens zal zijn."

"Zo is het met de MER ook", vervolgt de wethouder. "De MER geeft inzicht in wat er kan, maar dat betekent niet dat het ook zo moet. Er zijn meer factoren van belang voor de keuzes die je maakt. We moeten de tijd nemen om daar goed naar te kijken.”

Bron: gemeente Aalsmeer

Klik op de link onder dit artikel om de concept-MER Schiphol te lezen en/of te downloaden.


advertentie