Statenfractie CDA stelt vragen over snel internet buitengebieden

Utrecht - De fractie CDA in de Provinciale Staten van Utrecht heeft vragen gesteld over de aanleg van snel internet in de buitengebieden, althans het uitblijven daarvan.

Het CDA heeft hierover een tweetal schriftelijke vragen ingediend. De CDA-Statenfractie constateert dat ondanks een succesvolle vraagbundeling in bijvoorbeeld Groene Hart Noord, waaronder De Ronde Venen valt, de aanleg van het glasvezel in dit gebied nog niet is begonnen. Het CDA wil graag weten wat de oorzaak van deze vertraging is en wat gedaan kan worden om de aanleg zo spoedig mogelijk doorgang te laten vinden.

Daarnaast hebben de CDA-Statenfractie de afgelopen periode meerdere signalen bereikt uit onder andere Zeist, Amersfoort en Stichtse Vecht over de betaalbaarheid van glasvezelverbindingen op bedrijventerreinen. Deze gebieden en terreinen beschikken wel over een glasvezelkabel, maar deze zijn echter in eigendom van enkele grote bedrijven die gevestigd zijn op de betreffende terreinen.

Ze zijn dus niet, zoals gebruikelijk, in eigendom van een telecombedrijf, waarbij de klant de mogelijkheid heeft zelf een provider te kiezen. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld een kleine ondernemer op een bedrijventerrein gebruikmaakt van een glasvezelkabel die eigendom is van zijn buurman: een groot bedrijf dat door gebrek aan concurrentie zeer hoge abonnementskosten kan vragen, in sommige gevallen honderden euro’s per maand.

CDA-Statenlid Derk Boswijk: “Glasvezel is een nutsvoorziening die van essentieel belang is. Niet alleen voor scholieren om thuis te leren en voor ouderen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, maar ook voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.” Reden voor het CDA om opnieuw vragen hierover te stellen.

Op 7 december 2015 is het CDA-initiatiefvoorstel 'Glasvezelverbinding buitengebieden en kleine kernen' aangenomen in de Provinciale Staten. Aansluitend is in opdracht van de provincie Utrecht door Dialogic geïnventariseerd hoeveel adressen verstoken waren van een acceptabele internetverbinding. Dit bleken er 14.000 verspreid over de provincie te zijn.

Vervolgens is op 28 september 2016 tussen de provincie en 26 gemeenten een intentieovereenkomst ondertekend met als doel in de periode 2016-2019 het gehele buitengebied van de provincie Utrecht te voorzien van glasvezel.

Net voor de zomer zijn in Renswoude en omgeving de eerste werkbare glasvezelverbindingen opgeleverd en recent is begonnen met de aanleg van glasvezel in de omgeving van Utrechtse Heuvelrug, Houten en Wijk bij Duurstede.

Glasvezelbuitenaf, het bedrijf dat de aanleg van de glasvezelkabels uitvoert, is al lange tijd bezig met onderzoek omdat de vele waterkeringen en dijken in het gebied van het Groene Hart Noord, problemen veroorzaakt. De onderneming zegt uiterlijk half januari 2019 meer te kunnen zeggen over de voortgang.

Klik op de links onder dit artikel om de schriftelijke vragen van het CDA te lezen.


advertentie