Eigen bijdrage Wmo wijzigt per 1 januari 2019

De Ronde Venen - Per 1 januari a.s. wijzigt de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor beschermd wonen blijft de berekening van de eigen bijdrage hetzelfde. Maar voor de andere vormen van ondersteuning, zoals hulp bij het huishouden, een scootmobiel of collectief vervoer met bijvoorbeeld de regiotaxi, veranderen de regels.

De veranderingen gelden ook voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget en voor woningaanpassingen, zoals een traplift of douchestoel.

De veranderingen (behalve voor beschermd wonen) zijn op hoofdlijnen de volgende:

• U betaalt in 2019 een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per vier weken. 
Uw inkomen of vermogen telt niet meer mee in de berekening van uw eigen bijdrage.

• Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u nog niet de AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden? 
U hoeft in 2019 geen eigen bijdrage te betalen. 

• Heeft u voor een periode minder hulp of ondersteuning nodig? 
Dan kan uw eigen bijdrage lager uitvallen. Dat hangt af van de kosten van de hulp of van de ondersteuning die u ontvangt. Deze kosten staan op uw factuur.

• Zijn de kosten van de ondersteuning lager dan uw maximale eigen bijdrage per vier weken? 
Dan betaalt u alleen de kosten van de ondersteuning.

Voor vragen kunt u terecht bij het Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg en bij Tympaan-De Baat. Kijk voor de contactgegevens op www.servicepuntderondevenen.nl.


advertentie