Ronde Venen Belang wil onderzoek naar gezondheidseffecten N201

De Ronde Venen - Ronde Venen Belang wil dat de GGD regio Utrecht (GGDrU) een onderzoek uitvoert naar de gezondheidseffecten van de N201. Dit heeft de partij gemeld in een persbericht.

In januari neemt Provinciale Staten van Utrecht een beslissing over de voorkeursvariant voor de N201. Er liggen 4 varianten voor. In geen van deze varianten zijn de effecten op de volksgezondheid meegenomen. Ronde Venen Belang stelt voor de GGDrU een onderzoek hiernaar te laten doen.

De N201 is een belangrijke verkeersader en is een van de drukst bereden provinciale wegen in Nederland. Onbekend is wat de gezondheidseffecten op dit moment zijn.

Fractievoorzitter René Bultena: “Doordat de weg zo druk is, kan ik me niet voorstellen dat de gezondheid van onze inwoners niet door de N201 wordt beinvloed. Daarbij moet je denken aan geluid, maar ook zeker aan fijnstof. Het is noodzakelijk dat we inzicht krijgen in de gezondheidseffecten op dit moment, maar ook bij een aanpassing van de N201. De GGDrU heeft aangegeven dat zij niet bij de planvorming van de N201 is betrokken. Wat ons betreft een gemiste kans”.

De fractie Ronde Venen Belang dient tijdens de gemeenteraadsvergadering op 20 december a.s. een motie in waarbij zij het college opdracht geeft een onderzoek te laten doen door de GGDrU.

Bultena: “Bij zo’n belangrijke beslissing als het aanpassen van de N201 moet je gezondheid meenemen. Een aanpassing van de N201 kan mogelijk leiden tot meer verkeer en mogelijk dus ook meer gezondheidseffecten voor onze inwoner. Binnenkort gaan we werken met de Omgevingswet. Dan zijn we verplicht om de gezondheidsaspecten mee af te wegen. Waarom
doen we dat dan niet bij zo’n groot project als de N201? Waarom spelen overheden als de
Provincie Utrecht en ook onze gemeente hier niet alvast op in?

De fractie Ronde venen Belang verwacht brede steun voor het onderzoek. Bultena: “De gezondheid van onze inwoners is hier in het geding. Zo’n investering in de N201 doe je niet voor één jaar. Dat doe je voor minstens 30 of 40 jaar. Dan moet je toch weten of er en zo ja, hoe groot de gezondheidsrisico’s zijn? Daarom verwacht ik brede steun voor onze motie in de gemeenteraad."


advertentie