ChristenUnie-SGP en CDA stellen vragen over grondtransporten Wilnis

Wilnis - De fracties ChristenUnie-SGP (CU-SGP) en CDA in de gemeenteraad van De Ronde Venen hebben het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de grondtransporten in Wilnis. Dit melden de fracties in een gezamenlijk persbericht.

Beide fracties zeggen in de afgelopen maanden aangesproken te zijn door inwoners van Wilnis over die grondtransporten over de Pastoor Kannelaan/Pieter Joostenlaan ten behoeve van landophoging langs de dijk van de Heinoomsvaart. De fracties hebben daarop hun zorgen in de commissies Ruimtelijke Zaken uitgesproken en willen nu van het college verdere opheldering.

Zowel eind 2017 als afgelopen zomer stelden CU-SGP en CDA al vragen over deze kwestie, onder andere over de gevolgen van de transporten op de wegen en op de kwaliteit van de grond.

“We dachten eerst dat het om een dijkverzwaring namens Waternet ging” geeft Ton van Sligtenhorst (fractieassistent CU-SGP) aan, "temeer omdat in de beantwoording gesproken werd van kadeverbreding, het dempen van een watergang en het aanleggen van een watergang en steunberm.

Coos Brouwer (raadslid CDA) vult aan: “Maar we komen er nu achter dat het hier vermoedelijk om
een commerciële activiteit gaat, wat wel ten koste gaat van onze wegen.”

Beide fracties hebben daar grote moeite mee, omdat het onderhouden en opknappen van de betreffende wegen de gemeente miljoenen euro’s kost.

Daarom stellen beide fracties nu gezamenlijk aanvullende vragen, die meer inzicht moeten geven over de wijze van vergunningsverlening en over in hoeverre de extra schade niet op de betreffende partijen verhaald kan worden. Hoewel het college in de eerste beantwoording aangeeft dat kostenverhaal op basis van wet- en regelgeving niet mogelijk is, zijn beide fracties niet overtuigd.

Zeker omdat het totaal aan vervoerde grond nu kennelijk veel meer is, dan in de oorspronkelijke
vergunning is aangegeven. “Bij omgevingsvergunningen worden nog wel eens anterieure
overeenkomsten gesloten om bijkomende kosten van een bouwexploitatie te verhalen. Wij vragen ons af of zoiets hier ook niet mogelijk is”, aldus Van Sligtenhorst.

Ook voor de milieukant vragen de fracties opnieuw aandacht gezien de opmerkingen van
omwonenden over avondtransporten met tankwagens die ter plekke boorwater inbrengen.

Klik op de link onder dit artikel om de vragen te lezen.


advertentie