PvdA/GroenLinks wil experiment met vuurwerkvrije zone

De Ronde Venen - De fractie van PvdA/GroenLinks in de gemeenteraad van De Ronde Venen, wil dat het college van B&W voor de jaarwisseling van 2019/2020 de mogelijkheden onderzoekt voor de instelling van vrijwillige vuurwerkvrije zones en voor het organiseren van professionele, veilige en centrale vuurwerkshows in de vier grootste kernen van De Ronde Venen. De partij heeft
hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Elk jaar vallen er veel gewonden door het gebruik van vuurwerk, waaronder ook veel omstanders. Daarnaast durven veel ouderen rond de jaarwisseling niet de straat op en ervaren veel (huis)dieren stress door de harde knallen. Met vuurwerkvrije zones kan die overlast beperkt worden, en met professionele en centrale vuurwerkshows heb je niet alleen mooier, maar ook veiliger vuurwerk.”

In veel gemeenten bestaat de mogelijkheid tot het instellen van vuurwerkvrije zones. Dit gebeurt vaak op het verzoek van inwoners en dat betekent dat in die straat geen vuurwerk afgestoken mag worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan plekken rond verzorgingshuizen en kinderboerderijen, maar ook aan andere straten waar inwoners graag vuurwerkvrij de jaarwisseling willen vieren. 

De handhaving is hierbij vaak een probleem en daarom werken steeds meer gemeenten met vrijwillige vuurwerkvrije zones waar inwoners samen afspraken maken en elkaar daar ook op aanspreken. De gemeente levert dan wel de borden om deze straten te markeren.

Over het algemeen blijken deze vrijwillige vuurwerkvrije zones goed te werken.

PvdA/GroenLinks heeft aan het college gevraagd of ze inwoners voor de jaarwisseling van 2019/2020 de mogelijkheid wil geven voor de instelling van vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Daarnaast heeft de fractie gevraagd wat de kosten zijn van het organiseren van centrale en professionele vuurwerkshows in de vier grootste kernen, en of het college bereid is hiermee te experimenteren bij de jaarwisseling van 2019/2020. 

Pieter Kroon: “We hopen dat het college bereid is om met vuurwerkvrije zones en centrale vuurwerkshows te experimenteren. Zo wordt de jaarwisseling steeds veiliger en starten we met de vuurwerkshows wellicht een mooie nieuwe traditie!”


advertentie