IVN-Vogelexcursie naar Waterzuiveringsgebied Loenen aan de Vecht

De Ronde Venen - De Vogelwerkgroep van IVN De Ronde Venen & Uithoorn start op 5 januari 2019 met een vogelexcursie naar een bijzonder stuk natuur bij Loenen aan de Vecht: een afgescheiden deel van de Loenderveense Plas. Het gebied wordt beheerd door Waternet, dat hier drinkwater voor de regio Amsterdam en ’t Gooi vóór-zuivert.

Een boswachter van Waternet, die zelf ook IVN-natuurgids is, zal voor deze gelegenheid het hek
openen en de groep rondleiden langs de mooiste plekjes.

In dit afgesloten gebied worden regelmatig excursies gehouden, maar verder komen er weinig mensen. Die rust wordt zeer gewaardeerd door de bijzondere vogels die hier voorkomen.

In de broedtijd zijn dat o.a. de purperreiger en zwarte stern. Deze vogels zitten nu in Afrika, maar hun plaats wordt ingenomen door talrijke wintervogels. Naast de gebruikelijke watervogels is de kans groot op krooneenden, brilduikers, prachtig gekleurde zaagbekken en fraai getekende nonnetjes.

Er kan ook zo maar een ijsvogel langs flitsen of een visarend overvliegen en misschien laat de schuwe waterral zich zien of horen. In de begroeiing langs het pad over de ringdijk wemelt het soms van de kleine zangvogels, waaronder staartmezen en sijzen, die zich te goed doen aan de
zaadjes in de elzenproppen. 

Deze IVN-excursie is voor iedereen gratis toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Neem zelf wat te drinken en te eten mee en zorg voor passende kleding en stevig schoeisel of laarzen. Vergeet uw verrekijker niet. Meestal gaan er wel enkele telescopen mee, waardoor men af en toe een blik kan werpen.

Verzamelen voor deze excursie is op de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek is om 08:30 uur per auto, meerijden is mogelijk. De terugkomst in Wilnis is gepland rond 14:00 uur.

Neem voor meer informatie telefonisch contact op met excursieleider Peter Betlem op telefoonnummer (0297) 28 76 35 of 06 53 74 34 60.

Kijk voor meer informatie over IVN De Ronde Venen & Uithoorn op www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.


advertentie