Provincie ontkent plannen verbreding N201 tussen Vreeland en Hilversum

Regio - De provincie Noord-Holland ontkent het bestaan van concrete plannen voor verbreding van de N201 tussen Vreeland en Hilversum, schrijft NH Nieuws op haar website. 

Volgens de provincie Noord-Holland zijn er geen concrete plannen om de N201 tussen Vreeland en Hilversum te verbreden. Ook het plan voor een nieuw stuk snelweg dwars door de Hoorneboegse Hei ten zuiden van Hilversum staat voorlopig niet op de agenda, laat een woordvoerder van de provincie weten aan NH Nieuws.

De afgelopen weken groeide het verzet tegen de plannen gestaag. Een petitie tegen de snelweg over de Hoorneboegse Hei heeft in één week tijd meer dan 8.000 handtekeningen opgeleverd. Ook de bewoners van de Willibrorduslaan in Hilversum hebben zich inmiddels verenigd om de nieuwe vierbaansweg aan hun achtertuin tegen te houden. 

Veel onrust is ontstaan door berichten dat op 8 januari a.s. al een keuze gemaakt zou worden over de weg. Dit is niet geheel waar. Op 8 januari besluit de provincie Utrecht over de N201. Het gaat dan alleen om het stuk dat in de provincie Utrecht ligt. Een besluit over het Noord-Hollandse deel van de N201 staat nog niet op de agenda.

De N201 staat al jaren hoog op de lijst met grootste bereikbaarheidsknelpunten in de provincie Utrecht. Om die reden heeft de provincie Utrecht diverse verkeersonderzoeken uitgevoerd. Hierbij is ook gekeken naar de verkeersafwikkeling op het Noord-Hollandse deel. Uiteindelijk zijn hier voor het Utrechtse deel vier denkrichtingen overgebleven. 

De besluitvorming over de denkrichtingen (welke wel en niet verder uitwerken) door Gedeputeerde Staten van Utrecht op 8 januari a.s. gaat uitsluitend over het Utrechtse deel van de N201 tussen Uithoorn en Vreeland. Het Noord-Hollandse deel, in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum, blijft hierbij buiten beschouwing. 

De provincie Noord-Holland wacht eerst de uitkomst van Utrecht af. Pas als Utrecht kiest voor de verbrede N201-variant wordt ook vanuit Noord-Holland gekeken of er eventueel een aansluiting moet komen. Wat de gemeente Hilversum betreft komt er sowieso geen nieuwe weg over de Hoorneboegse Hei. 

De Hilversumse wethouder Annette Wolthers van Verkeer laat NH Nieuws het volgende weten: "Eén van de denkrichtingen van de provincie Utrecht is een weg over de Hoornboegse Hei. Ik heb aan de provincie Utrecht aangegeven dat een vierbaansweg door dit mooie natuurgebied mij geen haalbare kaart lijkt. Ook de gemeente Wijdemeren heeft aangegeven dit geen geschikte mogelijkheid te vinden. Natuurlijk volgen we het proces op de voet. Maar ik wil nog niet al teveel speculeren en eerst afwachten wat Gedeputeerde Staten (van de provincie Utrecht) op 8 januari gaan besluiten. Dan kom ik bij u terug." 

De gemeenten Wijdemeren en Hilversum doen echter nog geen uitspraken over de mogelijke verbreding van de bestaande N201 tussen Vreeland en Hilversum.

Bron: NH Nieuws


advertentie