Kinderburgemeesters gepresenteerd bij nieuwjaarsbijeenkomst gemeente

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen heeft tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in de Willisstee in Wilnis, de kinderburgemeesters gepresenteerd. Dorinthe van de Kraats en Fabriz Kalse zijn de kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester van De Ronde Venen.

"Ik vind het heel leuk en bijzonder en ik hoop dat ik een leuk jaar heb", liet de 10-jarige Dorinthe weten. "Ik ga heel veel ideeën bedenken die handig zijn voor de gemeente en kinderen helpen om meer groen te krijgen."

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak ging burgemeester Maarten Divendal onder andere in op de groei van de gemeente. "We groeien langzamerhand naar een gemeente met meer dan 45.000 inwoners. Als we bijtijds die inwonergrens gepasseerd zijn, krijgen we er bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 twee raadsleden bij." 

Ook vroeg de burgervader zich af wat voor soort gemeente De Ronde Venen nu eigenlijk is. "Met mijn oud-collega Marc Witteman, de burgemeester van Stichtse Vecht die op kerstavond is overleden, had ik het daar regelmatig over. Stichtse Vecht en De Ronde Venen zijn twee verschillende gemeenten, maar wel allebei fusiegemeenten die elk op zich bestaan uit zeer verschillende dorpen. Onze conclusie was: wij zijn misschien niet zozeer burgemeester van een gemeente, maar meer van een gemeenschap."

"Het nieuwe college en de nieuwe raad hebben grote ambities. Maar juist als je veel wilt, én je wilt dit samen met anderen, is het verstandig niet meteen te zeggen wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren."

Daarnaast ging Divendal in op ons klimaat en de plannen om de klimaatdoelen te behalen. Hij citeerde daarbij een oproep van zijn buurvrouw. "Laten we bij alles waar we ons druk over maken, of soms juist niet, vooral ook kijken naar ons gedrag. Hoe kan ik het beter doen, wat kan ik beter doen voor een veilige, plezierige en leefbare gemeente."

De nieuwjaarsreceptie werd zoals altijd gecombineerd met een kramenmartkt, waar lokale verenigingen en politieke partijen zichzelf presenteerden.

Het actiecomité 'De Oude Spoordijk Blijft! Natuurlijk!' deelde flyers uit bij de ingang van de Willisstee. Ze willen dat plannen van de gemeente om de spoordijk te verharden en er een fietspad van te maken de prullenbak ingaan.

Bron: RTV Utrecht Foto's: Eigen foto's


advertentie