CDA: grote zorgen over financiële gevolgen bouw Sporthuis Abcoude

De Ronde Venen - Het CDA in de gemeenteraad van De Ronde Venen maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen van de realisatie van het Sporthuis Abcoude. Dit schrijft de fractie in een bericht op haar Facebookpagina.

Komende donderdag wordt in de gemeenteraad weer gesproken over het Sporthuis Abcoude, volgens het CDA een moment om nog een keer aandacht te vragen voor de financiële gevolgen van het realiseren van het Sporthuis.

Tijdens de commissievergadering op maandag 14 januari jl. somde CDA-gemeenteraadslid Simone Borgstede een lijst op van 10 punten waarover, volgens het CDA, nog helemaal geen duidelijkheid is. Het ontbreken van die duidelijkheid kan volgens het CDA betekenen dat de realisering van het Sporthuis Abcoude, bovenop de nu gevraagde bijdrage, nog eens € 1 miljoen duurder kan uitpakken. Dan kost het Sporthuis Abcoude dus geen € 8,5 miljoen, maar, als het amendement dat in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 24 januari a.s. ter beslissing voorligt wordt aangenomen, ineens € 12,1 miljoen.

Het CDA stelt dat met het aannemen van het raadsvoorstel en het amendement over het Sporthuis Abcoude de deur voor een OZB-verhoging wagenwijd wordt opengezet. In het licht van dat laatste, meldde wethouder van financiën Alberta Schuurs (VVD) afgelopen week ook nog dat de bijdrage vanuit het Rijk onder druk komt te staan, waardoor de gemeente het met minder geld moet doen. 

De gemeente is wettelijk verplicht, nu de Kees Bonzaal in Abcoude niet meer aan de vereisten voldoet, een nieuwe sportzaal in Abcoude te bouwen. De kosten daarvan werden, tijdens de eerste gesprekken in 2016, begroot op € 3,2 tot € 3,7 miljoen. Doordat de sportzaal inmiddels, met het nieuwe zwembad voor Abcoude, onderdeel is geworden van het Sporthuis Abcoude zijn, zo stelt het CDA, de kosten voor die nieuwe sportzaal al opgelopen tot € 5,4 miljoen.

Het CDA stelt dat die kostenstijging voorkomen had kunnen worden, als de gemeente gelijk aan de slag was gegaan en ook dat de sporthal er dan waarschijnlijk al had gestaan. 

Het CDA geeft toe dat ook zij, met de nodige slagen om de arm, wilde kijken naar de mogelijkheid van een combinatie sporthal en zwembad, het Sporthuis Abcoude. Het CDA verwijst naar een door de gemeenteraad aangenomen amendement, waarin duidelijk werd aangegeven dat dan niet meer dan € 10,1 miljoen mocht worden uitgegeven.

Afgelopen december werd echter duidelijk dat dit bedrag niet voldoende is om het Sporthuis Abcoude te realiseren, en dat men geld tekortkomt. Naast de extra kosten ter compensatie van de stijging van de bouwkosten, vindt het CDA vooral de vraag om nog een extra bijdrage in de exploitatie een fikse aanslag op de begroting elk jaar. 

Maar de grootste zorg van het CDA zit in de onduidelijkheid over de werkelijke kosten voor het realiseren van het Sporthuis Abcoude, een combinatie van sporthal en zwembad met, volgens het CDA, torenhoge duurzaamheidambities. Het CDA vraagt zich af wat het nu werkelijk allemaal gaat kosten.

In het eerder genoemde amendement werd duidelijk gesteld dat de € 10,1 miljoen een harde voorwaarde is: Het college moet harde offertes en een totaal-investeringsoverzicht geven aan de gemeenteraad. Maar dat inzicht is er volgens het CDA helemaal nog niet: de definitieve offertes moeten zelfs nog uitgebracht worden.

Daarnaast is volgens het CDA nog steeds onduidelijk of en hoeveel BTW betaald moet worden als gevolg van nieuwe regelgeving. Alleen al die onzekerheid kan, zo schrijft het CDA, zomaar zorgen voor een extra kostenpost van € 1 miljoen. Ook is de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten van het Sporthuis Abcoude inmiddels opgelopen van € 125.000 naar € 178.000.

Doordat definitieve offertes ontbreken en er op dit moment geen totaal-investeringsoverzicht kan worden gemaakt, is het CDA van mening dat de gemeente bij aanvaarding van de voorstellen aanstaande donderdag een onverantwoord financieel risico loopt. 

Het CDA laat in haar verklaring open hoe de partij komende donderdag gaat opereren.

In een opmerking onder het bericht op de CDA-Facebookpagina merkt Pieter Kroon, gemeenteraadslid voor PvdA/GroenLinks op dat de bedragen die het CDA noemt niet geheel juist zouden zijn. Kroon schrijft o.m. 'Jullie hebben de bedragen niet helemaal helder. Het zou 8,5 miljoen zijn en door de aantrekkende markt is het 10,1 miljoen geworden. Niet 12,1 miljoen. Daarbij is duidelijk gemaakt dat dit verschil komt door de aantrekkende markt. De overige kosten zijn zoals begroot.'


advertentie