Bewonersdelegaties: maximaal 500.000 vluchten op Schiphol

Regio - Maximaal 500.000 vluchten en 29.000 nachtvluchten op de luchthaven Schiphol: dat is de eis die de bewonersdelegaties én die van de bestuurders gezamenlijk op tafel leggen wanneer de Omgevingsraad Schiphol (ORS) later deze maand de onderhandelingen over de toekomst van Schiphol hervat, meldt Bewoners Omgeving Schiphol (BOS) op haar website.

De BOS wil dat met ingang van het gebruiksjaar 2020 een einde komt aan de huidige gedoogsituatie, door het vaststellen van een gewijzigd Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Dit LVB dient minimaal een plafond voor totaal 500.000 vluchten en 29.000 nachtvluchten vast te leggen, zodat hierop kan worden gehandhaafd. Dat geldt ook voor de vierdebaanregel.

Daarna is herstel van vertrouwen door de luchtvaartsector nodig via harde afspraken over hinderbeperking zodat er voldaan wordt aan de verwachtingen van het Aldersakkoord, voordat er in de ORS verder kan worden gesproken over de ontwikkeling van Schiphol in de toekomst.

Het is, volgens de BOS, nog niet zeker of de luchtvaartsector zal aansluiten bij dit gezamenlijke standpunt van de twee andere partijen. De BOS stelt dat Schiphol allerlei uitvluchten verzint om onder de gemaakte afspraken uit te komen.

Verder zegt de BOS dat Schiphol een kwestieus concept-Milieueffectrapport (MER) misbruikt, om overdreven groeiclaims te onderbouwen. 

Zoals de enorme groei van het aantal pretvluchten aantoont, zit er, zo zegt de BOS, veel “lucht” in het huidige plafond van 500.000 vluchten. Nu Schiphol klaagt dat het geen instrumenten heeft om de overeengekomen “selectiviteit” te garanderen, is het strikt handhaven van dat plafond het beste middel om het doel te bereiken.

De BOS denkt dat marktwerking dan de uitwassen, zoals vliegen voor een habbekrats corrigeert  Het is voor de luchtvaartsector kennelijk moeilijk om zich te voegen naar de maatschappelijke realiteit: ongebreideld vliegen is geen vanzelfsprekendheid.

De BOS zegt dat bewoners recht hebben op zekerheid. Omwonenden van Schiphol moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid hen beschermt tegen inbreuken op hun gezondheid en veiligheid. Zeker zijn van een ongestoorde en duurzame leefomgeving, daar gaat het om, eindigt de BOS haar verklaring.


advertentie