Sporthuis Abcoude krijgt extra budget

De Ronde Venen - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdagavond 24 januari ingestemd met het voorstel het budget voor het Sporthuis Abcoude met 15% te verhogen. In plaats van het eerdere investeringsbedrag van € 8,5 miljoen, wordt het budget nu € 10,1 miljoen.

Hoewel in het raadsvoorstel alleen verhoging van het budget van de sportzaal werd genoemd, dienden D66, PvdA/GroenLinks en VVD een amendement in om de verhoging van het budget met 15% voor het gehele Sporthuis Abcoude te laten gelden.

De fracties van CDA, ChristenUnie-SGP en Ronde Venen Belang stemden uiteindelijk tegen het voorstel. Zij waren van mening dat er teveel onduidelijkheden bestaan. Zo wezen zij erop dat er nog geen defintieve offertes zijn, dat er geen duidelijkheid is over het BTW-regime dat van toepassing zal zijn etc.

Het CDA gaf aan bang te zijn dat het verhoogde budget van € 10,1 miljoen evenmin genoeg is en dat de initiatiefnemers vermoedelijk terugkomen bij de raad met opnieuw een verzoek om verhoging van het budget.

De voorstanders van het voorstel spraken van een sociaal contract en een' investering in de transformatie van een dorp'.

Eerder die avond werd ingesproken door een omwonende van het Sporthuis Abcoude. Hij sprak namens een aantal verontruste inwoners van de wijk waarin het Sporthuis Abcoude komt te staan, die bang zijn voor extra parkeeroverlast. Bij het Sportgebouw Abcoude komen namelijk op zich niet voldoende parkeerplaatsen. Parkeren zal moeten plaatsvinden op de parkeerplaats bij het station van Abcoude of in de directe omgeving. 

Hoewel daar nu nog geen sprake van is, overwegen de omwonenden bezwaar aan te tekeken tegen de omgevingsvergunning die het college van B&W zal afgeven voor de bouw van het Sporthuis Abcoude. Dit zou de aanvang van de bouw ernstig kunnen vertragen. 

Kijk voor een interview met de inspreker en voor een reactie van de initiatiefnemers van het Sporthuis Abcoude op het aannemen van het voorstel, volgende week naar ons nieuwsprogramma Nieuwsronde.


advertentie