Zorgen over verbreding N201 in provincie Utrecht

Regio - Een aantal omwonenden, lokale politici en belangengroepen hebben afgelopen maandag hun zegje gedaan over het provincieplan voor de N201. Gedeputeerde Staten van Utrecht willen samen met de provincie Noord-Holland de knelpunten uit de weg halen, zonder deze te verbreden. Toch bleef veel onduidelijkheid bestaan over de mogelijkheid dat er toch een dubbele weg komt.

Verkeersopstoppingen zorgen al jaren voor overlast, en dus wil de provincie Utrecht honderden miljoenen reserveren om de N201 "klaar voor de toekomst" te maken. De oprit naar de A2 moet worden aangepakt en de S-bocht bij Mijdrecht zou eruit kunnen om de doorstroming op dat punt te bevorderen, zo staat in de plannen van de provincie.

Het voornemen om de N201 niet te verbreden stelt veel mensen niet gerust. Dat komt omdat het plan van de provincie Utrecht een denkrichting is en geen concreet besluit, zo benadrukte ook gedeputeerde Dennis Straat (VVD). Hij stelde wel duidelijk dat een verbreding "geen draagvlak heeft", waarmee hij de angst bij de insprekers hoopte weg te nemen. 

Een aantal insprekers is er desondanks niet gerust op. "Wij zijn het knelpunt", zo zei de dorpsraad Vreeland tijdens hun inspreektijd. Daar vreest men nog steeds voor een verbreding van het stuk weg bij het dorp.

Ook bij bewoners in De Ronde Venen leeft de angst dat een vierbaansweg de polderomgeving met water aantast.

Buiten de provinciegrenzen van Utrecht zijn de zorgen ook. De N201 loopt door naar Hilversum. Insprekers uit die omgeving willen de verbreding ook in de provincie Utrecht zoveel mogelijk uitgesloten hebben.

Verder was de kritiek uit Het Gooi op de samenwerking van de provincie Utrecht met de provincie Noord-Holland. Deze zou beter moeten. Zo zou Utrecht zich moeten aansluiten bij een convenant om vrachtverkeer op de weg tegen te gaan.

Gedeputeerde Straat zei dat er voldoende afstemming is met Noord-Holland en dat ook de gemeenten zijn betrokken bij het proces van de N201.


advertentie