Beperkte herinrichting Bellopad tussen Mijdrecht en Wilnis

Vinkeveen - Het college van B&W heeft besloten de voormalige spoorbaan, inmiddels Bellopad genaamd, een beperkte herinrichting te geven.

In december vorig jaar ontstond de nodige onrust in De Ronde Venen over de aanleg van een
geasfalteerd fietspad over de voormalige spoorbaan. Deze spoorbaan is nu grotendeels in gebruik als wandelpad, onder andere als onderdeel van het Bellopad. De aanleg van zo’n fietspad
leidde tot ongeruste reacties van inwoners, die grote waarde hechten aan de huidige inrichting van bepaalde delen van de spoorbaan.

Dit was voor het college aanleiding te besluiten uitsluitend verder onderzoek te doen naar de inrichting van het gedeelte van de spoorbaan tussen N212 (de Ir. Enschedeweg) en de Rondweg in Mijdrecht. Er zal geen onderzoek worden gedaan naar aanpassingen van de andere delen van de voormalige spoorbaan.

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar besloten geld beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de voormalige spoorbaan tussen de Rondweg in Mijdrecht en N212. Op korte termijn wordt gestart met het opstellen van een ontwerp voor dit gedeelte van de voormalige spoorbaan.

Inwoners worden uitgenodigd om hun ideeën hiervoor in te brengen. De uitkomsten hiervan worden conform een aangenomen motie van de gemeenteraad van 24 januari j.l. voorgelegd aan de raad.

Uitgangspunt is om het de voormalige spoorbaan geschikt te maken voor wandelaars en fietsers, waarbij de cultuurhistorische waarde behouden moet blijven. De gemeente wil hiermee het fietsgebruik stimuleren, een doelstelling uit het Beleidsplan Verkeer 2017–2021.

Deze route is een aantrekkelijk en veilig alternatief voor de route langs de Industrieweg. Deze route loopt door tot De Maricken. De woonwijk wordt in de loop van 2019 via diverse fiets- en
voetgangersbruggen verbonden met Wilnis. 

Het college van B&W was aanvankelijk van plan een visietraject te starten voor inrichtingsmogelijkheden van de gehele voormalige spoorbaan. Vooral met betrekking tot het traject tussen de N212 en de Demmeriksekade stuitte dit op weerstand. De angst bestond dat het traject zou worden geasfalteerd tot een fietspad voor groepen wielrenners. Ook Staatsbosbeheer bleek geen voorstander van het toelaten van fietsers.

Wethouder Alberta Schuurs: “Wij zijn ons zeer bewust van de huidige kwaliteiten van de voormalige spoorbaan. Het behoud van deze kwaliteiten zou ook uitgangspunt zijn bij het opstellen van een visie. Maar we hebben gemerkt dat er grote onrust over dit onderwerp is ontstaan. Wij hebben kennis genomen van deze signalen en als college besloten geen visie op te stellen voor de gehele voormalige spoorbaan.”


advertentie