Gemeenten rond Schiphol eensgezind: Eerst zien, dan geloven

De Ronde Venen - De gemeenten rondom Schiphol treden eensgezind op na het klappen van het overleg binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Op 30 januari jl. vergaderde de ORS voor het laatst over de adviesaanvraag van minister Van Nieuwenhuizen over de toekomst van de luchtvaart op Schiphol.

Het resultaat van dat overleg was dat er geen advies komt. Dat maakte Hans Alders, voorzitter van de ORS, vorige week op een persconferentie bekend.

Kiki Hagen, wethouder Milieu van de gemeente De Ronde Venen heeft hiervoor geen begrip: "Omwonenden, lokale bestuurders en milieuorganisaties zijn behoorlijk eensgezind: zij willen tot 2023 helemaal geen groei. Maar ook over andere zaken is er overeenkomst. Dat is heel duidelijk neergelegd."

Al jaren praten Schiphol, de luchtvaartsector, milieuorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten, provincies en omwonenden binnen de ORS over hoe Schiphol overlast van luchtvaart kan beperken en welke groei van het vliegveld in de toekomst eventueel nog mogelijk is. De Ronde Venen maakt deel uit van het samenwerkingsverband Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Ondanks dat er veel gemeenten en provincies met soms tegengestelde belangen aan dit overleg deelnamen, kwam er toch een eensgezind advies.

Een lange tijd was het wachten op de milieueffectrapportage (MER). Die rapportage geeft onder meer inzicht in het aantal uren per dag dat de verschillende start- en landingsbanen worden gebruikt. Het laat zien dat de intensiteit van dat baangebruik enorm is toegenomen. En daarmee de belasting van de omgeving. Dat is ook het signaal dat vanuit de omgeving steeds naar voren komt. De vliegtuigen zijn wel stiller, maar door de toename van het aantal bewegingen is het niet rustiger. Daarom wil de BRS niet alleen geluid, maar de impact van de luchtvaart in de volle breedte betrekken.

De BRS adviseert eerst de huidige afspraken wettelijk vast te leggen en te handhaven. Schiphol
overtreedt nu onder meer de afspraken over het maximaal aantal vluchten (500.000). Maar omdat er sprake is van een gedoogconstructie, kan hier niet op worden ingegrepen. Pas na die wettelijke verankering wil de BRS in gesprek over de toekomst van Schiphol. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn veiligheid, geluidhinder, (ultra)fijnstof, CO2-uitstoot, veiligheid, geluidshinder en nachtvluchten. Dit laatste is een voor De Ronde Venen belangrijk agendapunt.

Bovendien vindt de BRS dat besluitvorming over de toekomst van Schiphol (2030) nauw samenhangt met besluitvorming over de toekomst van het Nederlandse luchtruim en het opstellen van een luchtvaarnota (2020 - 2050).

Het college van B&W gaat woensdag 13 februari a.s. vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis tijdens een informatieronde in gesprek met de gemeenteraad over de ontwikkelingen rond Schiphol. Inwoners zijn van harte welkom.


advertentie