Provinciale Staten van Utrecht stemt in met denkrichting N201

Utrecht - Provinciale Staten van Utrecht (PS) hebben tijdens hun laatste vergadering voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart a.s. ingestemd met de denkrichting voor de N201.

De doorstroming van deze weg verloopt stroef. Het oplossen hiervan is complex, omdat vele aspecten een rol spelen, zoals de leefbaarheid, de natuur, de financiën en landschaps- en cultuurhistorische elementen.

Een meerderheid van PS ging akkoord met de variant, die Gedeputeerde Staten (GS) had voorgesteld. Er is in die denkrichting voor een toekomstbestendige N201 tussen Amstelhoek en Vreeland geen ingrijpende verbreding en geen aanpassing van de huidige maximumsnelheid van 80 km per uur nodig.

Deze denkrichting wordt nu verder uitgewerkt tot een concreet voorstel.

Realisering van deze voorkeursvariant – inclusief de aanpak van knelpunten zoals het verwijderen van de S-bocht bij Mijdrecht en verbetering van de aansluiting op de A2 – vergt een investering van € 225 miljoen, met een bandbreedte van plus of min 50%. Die ruime bandbreedte voor minder- of meerwerk, onzekerheden of risico’s is nodig omdat de provincie nog aan het begin van een complex project staat.

Daar bovenop kunnen nog opties voor aanvullende maatregelen komen, zoals vergroting van de mogelijkheden voor OV en fiets en extra acties voor lucht, geluid en natuur. In het geval dat gekozen wordt om alle knelpunten aan te pakken en alle potentiële aanvullende maatregelen te nemen, dan kan de investering in de N201 tot maximaal € 1,5 miljard oplopen. Dat is inclusief een onzekerheidsmarge van 75%.


advertentie