GroenWest: Wijkgerichte aanpak zonnepanelen succesvol

Regio - De wijkgerichte aanpak van het zonnepanelenprogramma van woningcorporatie GroenWest is succesvol. In een persbericht schrijft GroenWest dat huurders van eengezinswoningen bewust kiezen voor zonne-energie.

GroenWest startte een jaar geleden een omvangrijk zonnepanelenprogramma. Projectpartner ‘het Solarteam’ is de wijken ingegaan om bewoners te informeren en te enthousiasmeren om mee te doen.

Een jaar later zijn, na een vliegende start, acht wijken in het Groene Hart bezocht, zijn meer dan 1.000 individuele aansluitingen gerealiseerd, zijn zes hoogbouwcomplexen op de collectieve meter aangesloten en werden in totaal ruim 5.500 zonnepanelen geplaatst. 

De belangstelling van huurders voor zonnepanelen is groot. Huurders melden zich, volgens GroenWest, spontaan aan bij het Solarteam en de opkomst tijdens de Open Dagen in de wijken is hoog.

Karin Cramer, communicatiecoördinator voor het Solarteam, is blij met het resultaat tot nu toe: “Het valt op dat bewoners zich heel goed laten informeren en dat ze steeds bewuster kiezen voor zonnepanelen. Niet alleen vanwege de besparing die het oplevert, maar ook écht omdat zij een steentje willen bijdragen aan het milieu. Die laatste motivatie hoorde je een aantal jaar geleden nog niet zo sterk als nu. Een goede ontwikkeling.”

Mevrouw Kuijt uit Mijdrecht is zo’n bewuste huurster: “Ik kies voor zonnepanelen omdat het de
hoogste tijd is dat we in actie komen om de CO2-uitstoot te verminderen. Je kunt het niet meer naast je neerleggen. Ik kies al meer dan 40 jaar voor bewust eten, voor bewust omgaan met energie, voor zo min mogelijk verspillen, voor duurzaam leven, en voor meer delen. Ik ben blij dat wij nu de omslag maken en dat verandering van leefstijl geen taboe meer is. Zelfs onze kinderen gaan ervoor de straat op. Prachtig toch!”

“Wij vinden het ontzettend belangrijk om het energieverbruik van onze woningen te verlagen. Dit doen we in de eerste plaats voor onze huurders, want een duurzame woning zorgt voor méér wooncomfort en beheersbare woonlasten. Door onze woningen te verduurzamen, duurzaam te onderhouden én duurzaam te bouwen, zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties prettig kunnen wonen”, aldus Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest.

GroenWest vindt het belangrijk om bewoners nauw te betrekken bij die verduurzamingsprocessen, goed te luisteren naar hun wensen en hun ervaringen. Verdooren: “Immers, we verduurzamen hun thuis. Het zonnepanelenprogramma is daar een prachtig voorbeeld van.”


advertentie