D66 blij met Bestemmingsplan Buitengebied West

De Ronde Venen - D66 De Ronde Venen is blij met de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied West, afgelopen donderdagavond in de gemeenteraadsvergadering, zo meldt de fractie in een persbericht.

“Het plan is de uitkomst van een zorgvuldig proces geweest”, zegt raadslid Cees van Uden. “Honderden betrokenen hebben hun wensen kenbaar gemaakt en heel veel daarvan zijn gehonoreerd.” De ambtelijke organisatie heeft dan ook een intensieve klus gehad en D66 waardeert hun inzet. “Er is met werkelijk iedereen gesproken” vertelt van Uden.

D66 is vooral blij dat er nu, volgens de fractie 'eindelijk', helderheid is met betrekking tot de status van veel bebouwing die in de afgelopen jaren is gerealiseerd.

“Dat betekent wel” zo vult fractievoorzitter Meindert Brunia aan “dat nu ook helder is welke bebouwing in strijd is met het bestemmingsplan. De regels zijn nu helder en iedere betrokkene weet nu waar deze zich aan dient te houden”.

In het bestemmingsplan, dat ook Amstelhoek, De Hoef en Waverveen omvat, is dan ook, op aandringen van D66, aandacht besteed aan de handhaving van de regels. Daarbij is, op verzoek van D66, ook een, volgens de fractie, duidelijk tijdspad vastgesteld.

Tot het einde van dit jaar zal de gemeente één en ander inventariseren, waarna begin 2020 wordt begonnen met de eigenaren van bouwwerken die niet aan de regels voldoen, er toe te brengen de situatie weer terug te brengen.

Brunia steekt zijn hand op: Wij zijn blij met de duidelijkheid en zullen nauwlettend in de gaten houden of de gemeente deze duidelijke situatie nu ook gaat handhaven!”


advertentie