Bewonersplatform InVinkeveen pleit voor ondertunneling N201

Vinkeveen - Het bewonersplatform InVinkeveen vindt ondertunneling van de N201 een optie die het onderzoeken waard is. Dit schrijft InVinkeveen in een persbericht.

De laatste maanden is de mogelijke herinrichting van de N201 volop in het nieuws geweest. Op 18 februari jl. heeft Provinciale Staten van Utrecht formeel besloten het deel van de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland aan te pakken. Hierbij zal worden uitgegaan van het gericht oplossen van bestaande knelpunten, waaronder de op- en afritten aan de Vinkeveense Herenweg.

De huidige tweebaans-situatie met een maximum snelheid van 80 km/u blijft gehandhaafd. Onderdeel van de uitwerking van de plannen is een uitgebreid ontwerpproces, waarbij partners, stakeholders en bewoners zullen worden betrokken.

Bewonersplatform InVinkeveen, een voortzetting van de eind vorige eeuw opgerichte wijkcomités voor Zuiderwaard, Westerheul en Oud Vinkeveen, denkt mee over de toekomst van het dorp en volgt de ontwikkelingen ten aanzien van de N201 op de voet.

“We hebben begrepen dat in de discussie omtrent de provinciale verbindingsweg een tunnelvariant een optie zou kunnen zijn”, aldus platformlid Jaap Meulstee. “Wat ons betreft een optie die het onderzoeken meer dan waard is. De komende periode zullen wij onze achterban dan ook raadplegen om tot een zo breed mogelijk gedragen advies te komen richting provincie en gemeente.”

InVinkeveen is een bewonersplatform dat als doel heeft de kloof tussen de gemeente en de bewoners te verkleinen door de communicatie te verbeteren en transparanter te maken. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de leden van het platform zijn alle mogelijke actuele ontwikkelingen onderwerp van gesprek. Hierbij kan gedacht worden aan de plannen rond Marickenland, het Zwanenpark, het Centrumplan, de Natuurvisie aangaande de Plassen, etc.

Via de website www.invinkeveen.nl worden de inwoners van Vinkeveen, onder andere door middel van, volgens het bewonersplatform, prikkelende stellingen, uitgenodigd om de dialoog aan te gaan.


advertentie