D66, GroenLinks en Water Natuurlijk presenteren plannen in de Willisstee

De Ronde Venen - Gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden op woensdag 20 maart a.s. ook de Waterschapsverkiezingen plaats. In het kader daarvan, komen D66, GroenLinks en Water Natuurlijk naar Dorpscentrum Willisstee in Wilnis om hun plannen te presenteren. 

Iedere inwoner van De Ronde Venen kent het belang van waterbeheer: een te lage waterstand leidt tot uitdroging en een te hoge waterstand tot overstromingen. Dijken moeten in goede staat zijn om onder alle omstandigheden bescherming te bieden en het grondwaterpeil is van groot belang bij het voorkomen van bodemdaling.

Kortom: waterveiligheid wordt een grote uitdaging en dat maakt het werk van het Waterschap erg belangrijk. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht besluit over waterbeleid in het gebied van de gemeente De Ronde Venen,

Op 4 maart a.s. zal de Water Natuurlijk-lijsttrekker, Sander Mager, over deze onderwerpen spreken in het Dorpscentrum Willistee in Wilnis. De Abcoudse D66’er Erica van Doorn en de Mijdrechtse GroenLinkser Erika Spil, die beiden kandidaat zijn voor de Provinciale Staten, zullen deze avond met het publiek en met elkaar in gesprek gaan.

Inloop start om 19:30 uur en vanaf 20:00 uur komen de sprekers aan de beurt, waarna er mogelijkheid is tot het stellen van vragen en voor discussie.

De Willisstee is te vinden aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis


advertentie