Gemeente zeer bezorgd over verdere verschraling zorgaanbod

De Ronde Venen - Het bericht dat het St. Antonius Ziekenhuis per medio 2020 OK-dagbehandelingen verplaatst van het St. Antonius Woerden, het voormalige Hofpoort Ziekenhuis, naar Utrecht en Nieuwegein is slecht gevallen bij het gemeentebestuur van De Ronde Venen. Wethouder Becker is, volgens een persbericht van de gemeente, ontstemd over de wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen en zij vreest de gevolgen van deze verdere verschraling van het zorgaanbod.

De Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis heeft per brief laten weten dat het in de loop van 2020 stopt met OK-dagbehandelingen op de locatie Woerden. Uitzondering hierop zijn staaroperaties. Het besluit is ingegeven door de aanhoudende personeelskrapte, die het, volgens de Raad van Bestuur, lastig maakt de OK-dagbehandeling efficiënt te organiseren op drie locaties.

Wethouder Marja Becker van Volksgezondheid is niet te spreken over het besluit en de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Zij heeft dit in een brief aan de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis kenbaar gemaakt. “De verplaatsing van OK-dagbehandelingen naar Utrecht en Nieuwegein heeft een enorme impact op inwoners van De Ronde Venen. Na het verdwijnen van de huisartsenpost betekent het een verdere, aanmerkelijke verslechtering van de zorgvoorzieningen. Ik maak mij zorgen over de gevolgen van dit besluit.”

Het St. Antonius Ziekenhuis geeft in haar besluit aan dat het met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en inwoners uit de regio in overleg gaat over een passend zorgaanbod. Wethouder Becker dringt er in haar brief op aan deze gesprekken spoedig te starten.


advertentie