Huurdersvereniging Weidelanden zoekt nieuwe bestuursleden

Regio - Huurdersvereniging (HV) Weidelanden zoekt nieuwe bestuursleden, meldt ze in een persbericht.

HV Weidelanden is een vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders van woningcorporatie GroenWest. Dat doet de vereniging met een, naar eigen zeggen, zeer betrokken en actief bestuur.

Het bestuur telt 9 leden en het bestaat uit vertegenwoordigers uit de verschillende regio's in het werkgebied van GroenWest, maximaal 3 personen per regio. Een bestuurslid wordt voor 4 jaar gekozen en mag zich daarna weer verkiesbaar stellen. De bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering van HV Weidelanden.

“We hebben een invloedrijke rol en een belangrijke taak en dat vraagt van ons specifieke kwaliteiten”, aldus Jan Peltenburg, waarnemend voorzitter HV Weidelanden. “Op dit moment zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen, die ons bestuur komen versterken en die een verbindende rol kunnen vervullen.”

Sinds 2013 betalen de woningcorporaties twee heffingen: de Verhuurderheffing en Vennootschapsbelasting. Dit jaar betalen de gezamenlijke woningcorporaties € 1,7 miljard, volgend jaar waarschijnlijk € 2 miljard. Dat betekent dat van de 12 maanden huur die een huurder
betaalt, de corporatie tot nu toe 3 maanden afdraagt aan Den Haag.

Peltenburg: “Dat geld komt van mensen met de kleinste portemonnee en vloeit zo naar de Haagse schatkist. In het verleden is hier met name door de woningcorporaties en huurdersorganisaties bezwaar tegen ingebracht. Ook HV Weidelanden steunt dit bezwaar.”

Volgend jaar komt bij de twee heffingen een derde: de Anti-Tax Avoidance Package.

Vanuit de stad Utrecht is door een huurdersorganisatie een petitie opgesteld en gericht aan de Tweede Kamer. “Het bestuur van HV Weidelanden heeft ook deze petitie ondersteund. We zetten ons continu in voor de belangen van de huurders van GroenWest. Niet alleen richting GroenWest, maar ook richting de landelijke politiek. Dat is onze taak, daar staan we voor”, aldus Peltenburg.

De ontwikkelingen in de samenleving maakt dat het bestuur vooral bezig is met thema’s als
duurzaamheid, nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en klanttevredenheid. Peltenburg licht toe: “We hebben een invloedrijke rol en een belangrijke taak en dat vraagt van ons specifieke kwaliteiten. Op dit moment zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die binnen het bestuur een verbindende rol kunnen vervullen. Mensen die zich willen inzetten voor de belangen van de huurders."

Geïnteresseerden personen, die huren bij GroenWest en die lid zijn van de Huurdersvereniging Weidelanden kunnen zich per e-mail melden bij de secretaris van HV Weidelanden via secretariaat@hv-weidelanden.nl.

Kijk voor meer informatie over HV Weidelanden op www.hv-weidelanden.nl.


advertentie