College stemt in met realisatie Sporthuis Abcoude

De Ronde Venen - Het Sporthuis Abcoude kan gebouwd worden. Dat heeft het college van B&W afgelopen dinsdag besloten.

Het college stemde met de grootst mogelijke meerderheid in met de plannen die de Stichting Zwembad Abcoude (SZA) presenteerde. De stemverhouding binnen het college was 4 voor en 1 tegen. Wethouder Rein Kroon (CDA) stemde tegen het voorgestelde collegebesluit. 

Bij zijn tegenstem bracht Kroon een stemverklaring uit. Daarin legde hij uit dat hij 'niet kan instemmen met het voorgestelde collegebesluit omtrent het controlemoment van het Sporthuis Abcoude.' Hij ziet op basis van het 'niet volledig controleren van het totale budget, de te lage opgenomen post onvoorzien, het buiten beeld blijven van de BTW-problematiek en de gesignaleerde tekortkomingen in het rapport van StevensVanDijck, onvoldoende zekerheid om binnen het gesteld kader van de raad akkoord te kunnen gaan.'

Het college oordeelde in meerderheid dat SZA 'er in is geslaagd om aan de hand van definitieve offertes en een totaal investeringsoverzicht aan te tonen dat de realisatie van het Sporthuis Abcoude binnen zodanige grenzen is zekergesteld dat de gemeentebijdrage daartoe toereikend is.'

Onlangs ontstond ophef rond de plannen voor het Sporthuis Abcoude toen SZA, voordat ook maar een schep de grond was ingegaan, om een verhoging van het oorspronkelijke budget met 15% vroeg. De gemeenteraad is daar uiteindelijk mee akkoord gegaan. 

Hoewel politiek van belang, heeft de tegenstem van wethouder Kroon, geen feitelijke gevolgen voor het besluit van het college. Het college 'spreekt met één stem' en Kroon moet het besluit voor zover het zijn portefeuille raakt, gewoon uitvoeren.    


advertentie