Training 'Omgaan met dementie' in gehele gemeente

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Ook inwoners met dementie. Daarom werkt De Ronde Venen aan een dementievriendelijke gemeente. Doel is om kennis van en begrip voor dementie te creëren.

Dit doet de gemeente, in samenwerking met Alzheimer Nederland, o.m. door voorlichting en trainingen. Op diverse locaties is dit voorjaar in de gemeente de twee uur durende training weer te volgen.

Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt een vorm van dementie. Nog veel meer mensen krijgen ermee te maken. In de familie of vriendenkring, maar ook via het werk of op straat. In september 2017 startte gemeente De Ronde Venen met maatschappelijke partners het project dementievriendelijke gemeente, met als doel bewustwording te creëren over dementie en handvatten te bieden om met inwoners van De Ronde Venen met dementie om te gaan.

In het voorjaar worden weer bijeenkomsten georganiseerd met als doel in simpele stappen leren
dementie te herkennen en contact te maken met mensen met dementie.

Wethouder Marja Becker: “In 2018 hebben al veel inwoners een training gevolgd, waardoor De Ronde Venen weer iets dementievriendelijker is geworden. Ik hoop van harte dat ook dit jaar het enthousiasme en daarmee het aantal deelnemers hoog is.”

Alle inwoners van de gemeente zijn welkom op één van deze bijeenkomsten. De eerstvolgende data zijn:

• maandag 25 maart van 14:00 uur tot 16:30 uur bij 'Steun en Toeverlaat' aan de Dorpstraat 1 in Mijdrecht.
• donderdag 28 maart van 19:00 uur tot 21:30 uur bij 'Steun en Toeverlaat' aan de Dorpstraat 1 in Mijdrecht.
• maandag 6 mei van 10:00 uur tot 12:30 uur in de Bibliotheek Abcoude aan de Broekzijdselaan 46b in Abcoude.
• dinsdag 21 mei van 19:00 uur tot 21:30 uur in de Bibliotheek Mijdrecht aan de Dr. J. van der Haarlaan 8 in Mijdrecht.
• woensdag 5 juni van 10:00 uur tot 12:30 uur in de Bibliotheek Wilnis aan de Pieter Joostenlaan 24a in Wilnis 

Deelname aan de trainingen is gratis. Aanmelding voor (één van) de trainingen kan via het Servicepunt op telefoonnummer (0297) 587 600, of via het Steunpunt Mantelzorg op telefoonnummer (0297) 230 280, of per e-mail bij Corry Flantua van Alzheimer Nederland regio Utrecht-West, via c.flantua@alzheimervrijwilligers.nl.

Bij aanmelding graag voorletter(s) en achternaam van de deelnemer(s), telefoonnummer en
e-mailadres vermelden. Iedereen die zich aanmeldt ontvangt een bevestiging.


advertentie