Regiogemeentes besteden zeer specialistische jeugdhulp gezamenlijk aan

Regiogemeentes besteden zeer specialistische jeugdhulp gezamenlijk aan

Regio - Om te zorgen voor beschikbaarheid van de expertise die nodig is voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren, starten vier Utrechtse jeugdhulp-regio’s per 13 maart jl. met de aanbesteding van de zogenoemde Essentiële functies. Onder deze regio’s vallen 16 gemeentes, waaronder De Ronde Venen. Andere gemeentes zijn o.a. Vijfheerenlanden, Utrecht, Stichtse Vecht en Woerden.

Een gezamenlijke aanbesteding van 16 gemeentes voor jeugdhulp is bijzonder en illustreert de gedeelde ambitie om de zorg voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren te verbeteren.

Per 1 januari 2020 moet er een nieuw contract zijn met de zorgaanbieders die deze zeer specialistische behandelingen bieden. Deze aanbesteding benutten de Utrechtse jeugdhulp-regio’s om deze intensieve zorg meer op maat rondom het kind en gezinsgericht te organiseren. Ook willen zij met het goed inzetten van expertise bereiken dat plaatsing in een kliniek of instelling voorkomen wordt. Zij willen deze vernieuwing samen met aanbieders, jongeren, ouders en andere partners uitwerken en kiezen daarom voor een dialooggerichte aanbesteding.

De specialistische zorg bij de Essentiële functies is bedoeld voor kinderen en jongeren in een zeer kwetsbare positie. Met 24-uurs behandeling moet de stabiliteit, veiligheid en positieve interactie tussen het kind en zijn of haar omgeving herstellen om zo ‘het normale leven’ weer op te pakken. Er zijn nu drie soorten van deze zorg:

– Drie-milieuvoorzieningen voor jongeren die in een open setting kunnen verblijven in een zeer intensieve behandelgroep (met zorg, onderwijs en wonen). 

– JeugdzorgPlus voor jongeren met ernstige gedrags- en opvoedproblemen die een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. 

– Specialistische klinische opname voor jongeren met psychiatrische problematiek waarbij een intensieve klinische behandeling de enige manier is om gevaar voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. 

In 2018 werd aan zo’n 240 kinderen en jongeren uit de betrokken gemeentes deze vorm van specialistische jeugdhulp geboden.

Doel van de gezamenlijke aanpak is dat de zorg rondom de jongere georganiseerd wordt en er geen verplaatsing is als de zorgvraag verandert en er bijvoorbeeld geslotenheid nodig is. De gemeentes willen hulptrajecten verduurzamen en waar mogelijk verkorten. Dit doen zij door ervoor te zorgen dat het gewone leven van jongeren tijdens een plaatsing zoveel mogelijk doorloopt, ouders en eerdere hulpverleners maximaal betrokken blijven en het toekomstperspectief centraal staat.

Door mogelijkheden te bieden om de zeer specialistische kennis ook ambulant in te zetten, willen de samenwerkende gemeentes verblijf binnen de essentiële functies voorkomen. Door gezamenlijk de Essentiële functies te organiseren zorgen de regio’s ervoor dat er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben.

De gemeentes kiezen voor een dialooggerichte aanbesteding. Binnen deze bijzondere vorm van aanbesteding worden de eisen die de gemeentes aan de zorg stellen tijdens de aanbesteding sámen met (vooraf geselecteerde) aanbieders besproken. In deze dialoog worden ook belanghebbenden betrokken zoals kinderen en jongeren, ouders, lokale teams en de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden Nederland. Als de aanbesteding aanleiding geeft tot veranderingen, wordt dit zorgvuldig gecommuniceerd met ouders en kinderen. Continuïteit van zorg voor de kinderen en jongeren is het uitgangspunt.advertentie