Pilot met slimme verkeerslichten voor lokale bedrijven op N201

Mijdrecht - Vandaag, vrijdag 15 maart, gaat om 14:00 uur de eerste pilot met slimme verkeerslichten in de regio Utrecht van start.

Dennis Straat, gedeputeerde mobiliteit, en Arwin Brouwer, CEO van Brouwer Transport uit Mijdrecht, rijden deze dag het eerste rondje mee in de eerste 'connected' vrachtwagen van Brouwer Transport, die via boordapparatuur in de vrachtwagen communiceert met slimme verkeerslichten op de N201. Door deze techniek kan de doorstroming, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio Utrecht worden verbeterd, aldus opdrachtgever Goedopweg.

Slimme verkeerslichten zenden dankzij speciale software niet alleen data uit naar voertuigen, maar ontvangen ook data terug van weggebruikers. De verkeerslichten zijn zo in staat vrachtwagens te herkennen, de groentijd te verlengen en de chauffeur een adviessnelheid te geven voor een groene golf. Hiermee worden start- en stopbewegingen beperkt, de CO2-uitstoot teruggedrongen en geluidsoverlast verminderd.

De pilot waarin de slimme verkeerslichten op de N201 communiceren met vrachtwagens van Brouwer Transport loopt naar verwachting tot de zomer en is de eerste pilot die momenteel rond prioritering met slimme verkeerslichten plaatsvindt in Nederland.

De regio Utrecht is via Goedopweg aangesloten bij het landelijke Partnership Talking Traffic. Hierin werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zo'n zestig regionale en lokale overheden samen met marktpartijen uit de verkeersindustrie, uit de telecom- en internetsector en uit de automotive industrie aan innovatieve verkeerstoepassingen.

Dankzij nieuwe diensten worden weggebruikers met behulp van een smartphone of een on board unit onderweg voortdurend geïnformeerd en begeleid op hun route met een persoonlijk en real-time advies, waarmee ze beter kunnen anticiperen op veranderende omstandigheden, zoals een filestaart, wegwerkzaamheden en maximumsnelheden.

Slimme verkeerslichten vormen één van de pijlers van Talking Traffic, naast een voortdurende uitwisseling van data en gebruik van connectiviteit.

De pilot met de vrachtwagens van Brouwer Transport wordt in opdracht van Goedopweg uitgevoerd. In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en U15 (netwerk van werkgevers in de regio) samen aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Utrecht.


advertentie