Ronde Venen Belang bezorgd over voortgang snel internet in buitengebied

De Ronde Venen - Ronde Venen Belang (RVB) maakt zich zorgen over de voortgang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied in De Ronde Venen. De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. 

In de eerste plaats richten de vragen van RVB zich op de verlenen van vergunningen voor het plaatsen van de zogeheten Points of Presence (PoP-stations). Hierbij wordt actieve apparatuur aangesloten op de glasvezels die vanuit woningen komen.Hiermee komt de verbinding met de buitenwereld tot stand.

Volgens informatie die RVB heeft ontvangen, worden de benodigde vergunningen voor deze PoP-stations niet verleend, waardoor geen snel internet kan worden gerealiseerd. De partij wil weten of er inderdaad vergunningsaanvragen zijn ontvangen en indien dat het geval is en wanneer de vergunningen worden verleend. Mochten de vergunningen niet worden verleend, wil RVB weten waarom.

Vervolgens richt RVB zich op de betrokkenheid van het college bij de aanleg van snel internet in het buitengebied. In de commissievergadering van februari heeft de fractie hierover vragen gesteld, die volgens de partij door de burgemeester 'naar besten weten' zijn beantwoord.

Gezien de 'niet vlot lopende aanleg van glasvezel' wil RVB daarom van het college weten of het de mening deelt dat snel internet ook in het buitengebied noodzakelijk is voor particulieren en bedrijven. Verder wil RVB van het college weten welke actie(s) de portefeuillehouder ondernomen heeft om de aanleg te bespoedigen.

Ook wil de fractie weten of de portefeuillehouder contact heeft gehouden met de zogeheten ambassadeurs, die hebben gezorgd voor het promoten van de aanleg van snel internet in de buitengebieden.

Tenslotte wil RVB weten wat de portefeuillehouder gaat ondernemen om het vertrouwen van inwoners en bedrijven in het buitengebied in de aanleg van snel internet te behouden.

Klik op de link onder dit artikel om de vragen van Ronde Venen Belang te lezen.


advertentie