Extra informatieavond over klimaatneutrale gemeente

De Ronde Venen - De gemeente organiseert een extra informatieavond over klimaatneutraal De Ronde Venen in 2040. Drie eerdere bijeenkomsten hierover werden zeer drukbezocht.

Gezien de grote belangstelling wordt op 11 april a.s. een vierde avond georganiseerd. Deze vindt plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht en begint om 19:30 uur.

De grote aantallen bezoekers geven aan dat het onderwerp duurzaamheid leeft. De gemeente wil
daarom meer mensen in staat stellen naar de informatiebijeenkomst te komen over de noodzaak van een klimaatneutrale gemeente. Klimaatneutraal betekent dat we in de gemeente evenveel energie opwekken als dat we gebruiken.

We gebruiken dan geen olie of gas meer, maar duurzame energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte. Niet alle energie die we nu verbruiken kunnen we duurzaam opwekken. Daarom moeten we minder energie gebruiken. Dat bereiken we door efficiënter met energie om te gaan,
woningen beter te isoleren en zuiniger apparaten te gebruiken.

Elektriciteit duurzaam opwekken kan met zonnepanelen en windmolens. Met zonnepanelen op daken alleen komen we er echter niet. Velden met zonnepanelen en/of windmolens zijn noodzakelijk als aanvulling.

De gemeente wil graag eerst met inwoners in gesprek over de eisen en voorwaarden die gesteld moeten worden aan de komst van windmolens en zonnevelden. Hoe sparen we de natuur? Welke afstanden tot woningen houden we aan? Wat levert het op voor de omwonenden?

Met verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren en organisaties op onder andere het gebied van natuur, cultuurhistorie en recreatie worden de randvoorwaarden geïnventariseerd. De uitkomsten worden door middel van een enquête aan alle inwoners voorgelegd. De gemeente is in gesprek met het VeenLanden College om ook de jeugd hierbij te betrekken.

De gemeenteraad neemt in september een besluit over de randvoorwaarden. Na dat besluit van de gemeenteraad wordt samen met inwoners gekeken welke gebieden kansrijk zijn voor plaatsing van windmolens en velden met zonnepanelen. Hierover neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit rond de jaarwisseling.

Meer informatie over klimaatneutraal De Ronde Venen in 2040 is te vinden op de website www.duurzaamderondevenen.nl. Daar kan men zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.


advertentie