Actiegroep Zorg voor Woerden e.o. voert actie voor zorg na kantooruren

Regio - De actiegroep Zorg voor Woerden en omstreken, voorheen Zorg Dichtbij, voert actie voor zorg in Woerden en omgeving na kantooruren. Hiertoe verzamelt de groep een maand lang
ondersteuningsverklaringen van maatschappelijke organisaties uit Woerden en omgeving. Dit doen zij met ondersteuning van de Woerdense politieke partijen Inwonersbelangen en
LijstvanderDoes.

Met maatschappelijke organisaties bedoelt Zorg voor Woerden e.o. organisaties in zo breed mogelijke zin, zoals colleges van B&W, zorgverlenersorganisaties, buurthuizen, kerken en ondernemersorganisaties.

Volgens de verklaring van Zorg voor Woerden e.o. heeft het college van B&W van Woerden inmiddels toegezegd de verklaring te gaan tekenen. Ook diverse politieke partijen hebben de verklaring inmiddels ondertekend. Zorg voor Woerden e.o. heeft diverse organisaties benaderd en deze hebben toegezegd de ondersteuningsverklaring te zullen ondertekenen.

De actiegroep heeft naar eigen zeggen contact met CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg, die zorg in haar portefeuille heeft. Samen met haar figureert Nelleke Stuurop van Zorg voor Woerden e.o. in een filmpje dat is opgenomen bij de ziekenhuizen in Woerden en Leidsche Rijn en dat zal worden vertoond voorafgaande aan een debat in de Tweede Kamer.

Met Joba van den Berg is afgesproken om zoveel mogelijk ondersteuningsverklaringen van organisaties in Woerden en omstreken op te halen. Zij heeft beloofd, dat als deze binnen zijn, zij samen met de minister er voor gaat zorgen dat de vier grote zorgverzekeraars met Zorg voor Woerden e.o. om tafel gaan om de situatie van het ontbreken van zorg buiten kantooruren te bespreken en zoveel mogelijk op te lossen. 

Een ondersteuningsverklaring kan per e-mail worden opgevraagd via zorgvoorwoerdenenomstreken@gmail.com.

De Actiegroep Zorg voor Woerden e.o. zet zich, in samenwerking met diverse politieke partijen, in voor terugkeer van een streekziekenhuis in Woerden, met behoud van de Maartenskliniek en van de volgende voorzieningen:

- geboortecentrum
- huisartsenpost
- Spoedeisende hulp
- IC
- 24-uurs apotheek


advertentie