Groene Hart vraagt goede plek in collegeakkoorden

Regio - De Stichting Groene Hart heeft de nieuw gekozen fracties in de Provinciale Staten van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland opgeroepen in het collegeakkoord het Groene Hart de plek te geven die het verdient.

In 5 punten geeft de Stichting aan hoe de gezamenlijkheid gestalte kan krijgen. De Stichting pleit daarbij niet voor uniformiteit (het Groene Hart is immers divers), maar wel voor een gelijke kijk naar de kwaliteiten van het Groene Hart en een gedeeld afwegingskader.

In de jaren zestig van de vorige eeuw vond men de combinatie van een groot groen gebied en een groot verstedelijkt gebied (de Randstad) van grote betekenis; dat was en is de grondslag van het Groene Hart als concept. Openheid, rust en ontspanning waren toen de trefwoorden.

Dat is nog onverminderd het geval. Het Groene Hart is als woon-, werk- en leefgebied voor de 700.000 inwoners van de regio van belang en voor de 7 miljoen bewoners die er ‘omheen’ wonen, biedt het met landschap, cultuurhistorie en rust een unieke kans op ontspanning.

Klik op de link onder dit artikel om de gehele oproep te lezen.


advertentie