Sneller uit de file met strategische inzet van bergers

Regio - Vanaf april zet Rijkswaterstaat tijdens de ochtend- en avondspits op 20 strategische plekken in Nederland stand-by bergers in. Deze kunnen vanaf die plekken langs de snelweg sneller bij een ongeluk aanwezig zijn om een voertuig te bergen. Daardoor is de weg eerder vrij en is er minder oponthoud voor overig verkeer.

De gemiddelde aanrijtijd van de bergers op de strategische plekken is naar verwachting tot 25% korter dan gebruikelijk. De verwachting is dat de bergers op de strategische locaties gemiddeld 5 minuten eerder ter plekke kunnen zijn. Volgens de berekeningen van Rijkswaterstaat kan de versnelde berging de tijd in de file met 15 minuten beperken.

Ingenieursadviesbureau Sweco heeft in opdracht van Rijkswaterstaat berekend op welke twintig strategische locaties in Nederland de meeste winst is te boeken door de inzet van standby bergers. 

Een van die strategische locaties is de A2 bij Abcoude. Volgens RTV Utrecht wordt hier een standby berger van Bergnet uit Amsterdam Zuidoost gestationeerd.

De stand-by bergers staan tijdens de ochtend- en avondspits op verschillende plekken langs de snelweg opgesteld, zoals verzorgings- of carpoolplekken. Rijkswaterstaat heeft veertig extra weginspecteurs aangetrokken om de stand-by bergers te kunnen beveiligen zodra zij in actie moeten komen.

De inzet van de bergers is een van de maatregelen die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt om de files op korte termijn te verminderen. De minister heeft € 100 miljoen uitgetrokken voor een pakket aan maatregelen die gericht zijn op een vlottere afwikkeling van het verkeer op werkdagen tijdens de spits. 

Minister Van Nieuwenhuizen: “Een kwart van de files op de snelwegen ontstaat door ongevallen en pech. Bergers en weginspecteurs doen geweldig werk om de vertraging die we als gevolg van deze files oplopen zo veel mogelijk te beperken. Vanaf vandaag staan ze langs de weg paraat, op drukke wegen waar de hinder voor het verkeer het grootst is. Een snellere berging levert voor iedereen in de file tijdwinst op.”advertentie