Huurdersvereniging Weidelanden zoekt voorzitter en bestuursleden

Regio - Huurdersvereniging (HV) Weidelanden zoekt nieuwe bestuursleden, meldt ze in een persbericht.

Huurdersvereniging Weidelanden is een vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders van woningcorporatie GroenWest. Dat doen zij volgens het persbericht, met een zeer betrokken en actief bestuur met maximaal 9 leden.

HV Weilanden vindt het belangrijk huurders te betrekken bij wat GroenWest doet. Daarom werkt ze met een klankbordgroep die uit actieve huurders bestaat en met werkgroepen die samen met GroenWest werken aan (nieuw) beleid. Ook werkt ze hard aan de contacten met bewonerscommissies en natuurlijk met haar leden.

Behalve met GroenWest overlegt HV Weidelanden met de vier gemeenten in haar werkgebied over het volkshuisvestingsbeleid. De vereniging heeft naar eigen zeggen 'een invloedrijke rol en een belangrijke taak.' Dat vraagt van het bestuur van de Weidelanden specifieke kwaliteiten.

De ontwikkelingen in de samenleving maken dat het bestuur van HV Weidelanden vooral bezig is met thema’s als duurzaamheid, nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid en klanttevredenheid. Daarnaast wil ze zich nog verder ontwikkelen op het betrekken van- en communiceren met de leden van Weidelanden.

HV Weidelanden is op zoek naar enthousiaste mensen die een verbindende rol kunnen vervullen. Daarbij streeft het bestuur diversiteit na in de samenstelling van het bestuur.

Nieuwe bestuursleden zullen enige tijd onder begeleiding meedraaien in het bestuur om later in een Algemene Ledenvergadering tot bestuurslid te worden gekozen.

De nieuwe bestuursleden moeten huurder zijn bij GroenWest en tevens lid zijn van de Huurdersvereniging.

HV Weidelanden biedt volgens het persbericht, een uitdagende bestuursfunctie waarbij u invloed heeft op beleidszaken van GroenWest en op de volkshuisvesting binnen de gemeenten Woerden, Montfoort, De Ronde Venen en Utrecht.

HV Weidelanden biedt de mogelijkheid cursussen te volgen voor het verkrijgen en actueel houden van kennis op het gebied van volkshuisvesting.

Bestuursleden van HV Weidelanden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

HV Weidelanden wijst erop dat zitting hebben in het bestuur een behoorlijke tijdsinvestering vraagt, die wordt geschat op zo’n 4 tot 6 uur per week. Daarnaast moeten de nieuwe bestuursleden zich realiseren dat het vrijwilligerswerk is, maar niet vrijblijvend.

Belangstelling? Stuur dan een e-mail met uw motivatie en persoonlijke gegevens naar Aad Kruys, secretaris van HV Weidelanden, via secretariaat@hv-weidelanden.nl.

Neem voor meer informatie contact op met Jan Peltenburg, de huidige interim-voorzitter, op telefoonnummer (0297) 28 54 55.

Voor de vacature van voorzitter is een profielschets opgesteld, die kan worden opgevraagd bij de secretaris.

Kijk voor meer informatie over HV Weidelanden op www.hv-weidelanden.nl.


advertentie