Forum voor Democratie praat niet meer mee bij coalitiebesprekingen

Utrecht - Informateur Bram van Ojik praat met zes partijen verder over het vormen van een nieuw bestuur voor de provincie Utrecht, schrijft RTV Utrecht op haar website. GroenLinks, VVD, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie hebben volgens hem aangegeven bereid te zijn om te praten over deelname aan een coalitie.

"Niemand heeft Forum bij voorbaat uitgesloten, dat kan ik naar eer en geweten zeggen", zegt informateur van Ojik. "Forum voor Democratie zegt zelf dat het qua windmolens en zonnepanelen lastig wordt om met hen afspraken te maken." Volgens de informateur gaan wel alle dertien partijen de komende tijd meepraten over het uiteindelijke programma van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten.

Sinds de Provinciale Statenverkiezingen van afgelopen maand zijn GroenLinks en de VVD de grootste partijen in de Provinciale Staten, met ieder 8 zetels. Nieuwkomer Forum voor Democratie werd de grote winnaar met 6 zetels.

"Als je het hebt over een traditioneel meerderheidscollege met ambitie op het gebied van energietransitie, dan zegt Forum zelf ook wel buiten het politieke spectrum te staan", duidt Van Ojik. Met de zes andere partijen gaat hij verder. Ook met D66, ondanks het verlies tijdens de verkiezingen: "Het gaat er om dat er een club komt met een meerderheid."

De partijen lijken veel terug te blikken op de afgelopen jaren. De Uithoflijn zorgde voor een knauw in de bestuurscultuur. Van Ojik: "Partijen zeggen: 'we hebben nogal wat meegemaakt', dus we moeten werken aan een open en transparante cultuur".

De coalitiepartijen van nu; VVD, GroenLinks, D66 en CDA zitten ook nog steeds aan tafel. De informateur: "Die hebben ook geen straf. Ze voelen zich verantwoordelijk. Daar debatteren ze ook over."

Van Ojik ging na de Provinciale Statenverkiezingen aan de slag als informateur. Sindsdien voert hij gesprekken met de partijen om in kaart te brengen waar de overeenkomsten en verschillen liggen qua opvattingen. "De sfeer is prima", lacht van Ojik. "Het is mij een groot genoegen. Ik vind het heel interessant. Je ziet bij alle partijen dat ze een grote betrokkenheid hebben bij de toekomst van de provincie".

De afgelopen tijd is er nog niet heel inhoudelijk ingegaan op de standpunten. "Partijen vertellen nu vooral welke grote lijnen ze belangrijk vinden en met wie ze het zien zitten", aldus Bram van Ojik. Het streven is nog altijd dat hij uiterlijk op 12 april met zijn bevindingen naar buiten komt. "Ik heb geen enkele reden om te denken dat het niet goed afloopt".


advertentie