Gemeente peilt ruimtebehoefte ondernemers

Gemeente peilt ruimtebehoefte ondernemers

De Ronde Venen - Gemeente De Ronde Venen doet in de maand april onderzoek naar de ruimtebehoefte van bedrijven in de gemeente. Actueel inzicht in de wensen en eisen van ondernemers is nodig om te kunnen werken aan een goed vestigingsklimaat en passende locaties.

De economie verandert snel. Ondernemers spelen in op technologische ontwikkelingen, globalisering en veranderingen op de arbeidsmarkt. Ook lokaal heeft dit gevolgen voor ondernemers en de wensen die zij hebben voor hun bedrijfsruimte en vestigingslocatie.

Om dit voor De Ronde Venen goed in beeld te krijgen laat de gemeente onderzoeks- en adviesbureau Stec een onderzoek uitvoeren naar de ruimtebehoefte. Alle ondernemers in de gemeente ontvangen een uitnodiging om hieraan mee te werken.

Wethouder Rein Kroon (Economische Zaken) roept alle ondernemers op de vragenlijst in te vullen. “Wij willen bedrijven zoveel mogelijk faciliteren om te groeien, te veranderen en te verduurzamen. Hoe wij dat het beste kunnen doen horen we graag van de ondernemers, zodat we samen aan een toekomstbestendig vestigingsklimaat kunnen werken.”

Eind mei organiseert de gemeente een werksessie met ondernemers en ondernemersverenigingen om de uitkomsten van de peiling te verdiepen en te bespreken hoe de gemeente kan inspelen op de wensen en behoeften.

De Ronde Venen heeft zich ten doel gesteld om in 2022 de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland te worden. Het ruimtebehoefte-onderzoek vormt een onderdeel van het vormgeven aan deze ambitie.advertentie